Ann Parry Owen BA, PhD

 

  Ann02Web
Position:

Research Fellow and Project Leader,
The Poetry of Guto’r Glyn

e-mail:     apo@wales.ac.uk
Tel.:  01970 636543
Fax:   01970 639090

Postal Address:
Professor Ann Parry Owen
University of Wales Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies,
National Library of Wales,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Professor Ann Parry Owen’s principal field of research is medieval Welsh language and poetry. She is particularly interested in the poetry, metrics and language of the Poets of the Princes, the later Gogynfeirdd who sang in the fourteenth century, and in the later poetical tradition of the fifteenth century. She is the co-editor (with Nerys Ann Jones) of the two volumes Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr I and II in the ‘Poets of the Princes Series’, and she has editions of later texts in the ‘Poets of the Nobility Series’ of which she is the series editor. Professor Parry Owen was the Principal Investigator on the AHRC five-year team-based Guto’r Glyn Project (2008–13), and general editor of the new electronic edition that is freely available online, at www.gutorglyn.net. She was responsible also for editing the poetry Guto’r Glyn sang at Valle Crucis Abbey towards the end of his life, as well as the poetry to the families of Bryncunallt, Pengwern and Plas Newydd of Nanheudwy. In 2015–17 she was Co-Investigator on the Cult of the Saints in Wales project, and re-edited the three great twelfth-century poems to Saints David, Cadfan and Tysilio. She is presently working on a print edition of Guto’r Glyn’s poetry. Since spring 2017 she has also acted as Senior Editor with the University of Wales Dictionary.

In 2015 the University of Wales awarded her a personal chair. 

Ann is a member of the Welsh Language Commissioner's Place-name Standardisation Panel.

Selected Publications

General Editor of ‘The Poetry of the Nobility Series / Cyfres Beirdd yr Uchelwyr’ at CAWCS (44 volumes to date).

Plu porffor a chlog o fwng ceiliog: Cynddelw Brydydd Mawr a Guto’r Glyn, TheJ.E. Caerwyn Williams and Mrs Gwen Williams Memorial Lecture (Aberystwyth, 2017).

Articles on ‘The Hendregadredd Manuscript’, ‘The Gogynfeirdd’ and ‘Cynddelw Brydydd Mawr’ for The Encyclopedia of British Literature (2017).

‘Gramadeg Gwysanau: a Fragment of a Fourteenth-century Welsh Bardic Grammar’, Grammatica and the Celtic Vernaculars, ed. Paul Russell et al. (Oxford, 2016).

Articles on ‘Sangiad’, ‘Marwnad’ and ‘Noddwr’ for Esboniadur Beirniadaeth a Theori y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (https://wici.porth.ac.uk/).

‘“An audacious man of beautiful words”: Ieuan Gethin (c.1390–c.1470)’, Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, ed. C. McKenna et al. (Cambridge Mass., 2015).

Gwaith Ieuan Gethin (Aberystwyth, 2013).

‘Golygiadau Electronig: Gwefan Guto’r Glyn’, Tu Chwith, Gwanwyn 2013.

An edition of poems 103–18 by Guto’r Glyn (see www.gutorglyn.net) and the website’s General Editor (2012).

‘Cywydd Gofyn Cloc gan Ddafydd ab Owain o Fargam ar ran Morys o Ardal y Fenni’, Llên Cymru, 35 (2012), 3–18.

with William Linnard, ‘Horological Requests in Early Welsh Poems’, Antiquarian Horology, 33 (Medi 2012), 631–6.

 ‘Gramadeg Gwysanau (Archifdy Sir y Fflint, D/GW 2082)’, Llên Cymru, 33 (2010), 1–31.

‘Mynegai i Enwau Priod yng Ngwaith Beirdd y Bedwaredd Ganrif ar Ddeg’, Llên Cymru, 31 (2008), 35–89.

‘Englynion Bardd i’w Wallt’ (cerdd 171) <http://www.dafyddapgwilym.net>

‘Englynion Bardd i’w Wallt’: Cerdd arall gan Ddafydd ap Gwilym?’, Dwned, 13 (2007), 47–75.

Gwaith Gruffudd ap Maredudd iii (Aberystwyth, 2007).

‘Canu Serch Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd o Fôn’, Dwned, 10 (2004), 57–78.

‘Cyfuniadau hydref ddail ym Marddoniaeth Beirdd y Tywysogion’, Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, gol. Iestyn Daniel, Marged Haycock, Dafydd Johnston & Jenny Rowland (Caerdydd, 2003), 237–51.

with Dafydd Johnston, ‘Tri darn o Farddoniaeth yn Llawysgrif Peniarth 10’, Dwned, 5 (1999), 35–45.

‘Cymeriad yn Awdlau Beirdd y Tywysogion’, Dwned, 4 (1998), 33–58.

‘Mynegai i Enwau Priod ym Marddoniaeth Beirdd y Tywysogion’, Llên Cymru, 20 (1997), 25–45.

Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog ac Eraill, gol. Rhiannon Ifans, Ann Parry Owen, W. Dyfed Rowlands ac Erwain Haf Rheinallt (Aberystwyth, 1997).

‘ “A mi, feirdd, i mewn a chwi allan”: Cynddelw Brydydd Mawr a’i grefft’, Beirdd a Thywysogion: Barddoniaeth Llys yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban, gol. Morfydd E. Owen a Brynley F. Roberts (Aberystwyth a Chaerdydd, 1996), 143–65.

‘Golwg Byr ar Fydryddiaeth Englynion Dafydd ap Gwilym i’r Grog o Gaer’, Dwned, 1 (1995), 41–53.

Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym ac Eraill, ed. Ann Parry Owen (tt. 1–168) a Dylan Foster Evans (tt. 172–212) (Aberystwyth, 1995).

Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr II, gol. Ann Parry Owen a N.A. Jones (Caerdydd, 1995) (tt. xxii, 449).

‘Canu Cynddelw Brydydd Mawr i Dysilio Sant’, Ysgrifau Beirniadol, xviii (Dinbych, 1992), 73–99.

Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr I, gol. Ann Parry Owen a N.A. Jones (Caerdydd, 1991) (tt. l, 374).