Professor Dafydd Johnston BA, PhD, FLSW

DJ Position: Director of the Centre
e-mail: d.r.johnston@wales.ac.uk
Tel.: 01970 636543
Fax: 01970 636543
Postal address:

Professor Dafydd Johnston,
University of Wales Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies,
National Library of Wales,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Professor Dafydd Johnston is a native of Yorkshire, and was appointed Director of the Centre in October 2008. 

Formerly Professor of Welsh at Swansea University, he has published extensively on Welsh literature of all periods, including some of the English-language writers of Wales. He edited the volume on the 20th century in the University of Wales Press’s Guide to Welsh Literature series, and wrote the volume on the literature of Wales in its ‘Pocket Guide’ series.

His main research interest is medieval Welsh poetry, and he has specialized in textual editing, including three major editions, Gwaith Iolo Goch (1988), Gwaith Lewys Glyn Cothi (1995) and Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen (1998), as well as two ground-breaking thematic collections, Medieval Welsh Erotic Poetry (1991) and Poets’ Grief (1993). In 2005 he published a comprehensive study of late-medieval Welsh literature, Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525 , a volume which was short-listed for the Welsh Book of the Year Prize.

Professor Johnston was director of an interdepartmental research project funded by the AHRC (2001–6) which produced a new edition of the poetry of Dafydd ap Gwilym in electronic format, http://www.dafyddapgwilym.net/, and was co-investigator on the Guto’r Glyn Project (2008-12) at the Centre. He is Chief Editor of the journal Studia Celtica, and since 2014 he is Co-Editor of The Dictionary of Welsh Biography.

He is currently supervising PhD students working on medievalism in Welsh visual culture, on Ancient British identity in the 18th century, and on the life and work of John Eilian. He welcomes applications to study any aspect of the literature of Wales.

Selected Publications:

‘Trosglwyddiad Cerddi Guto’r Glyn’, yn Dylan Foster Evans, Barry J. Lewis ac Ann Parry Owen (goln), ‘Gwalch Cywyddau Gwŷr’: Ysgrifau ar Guto’r Glyn a Chymru’r Bymthegfed Ganrif (Aberystwyth, 2013), 21-51.

Co-editor (with Mary-Ann Constantine), ‘Footsteps of Liberty and Revolt’[:] Essays on Wales and the French Revolution (Cardiff, UWP, 2013)

‘Radical adaptation: translations of medieval Welsh poetry in the 1790s’, in Mary-Ann Constantine and Dafydd Johnston (eds), ‘Footsteps of Liberty and Revolt’[:] Essays on Wales and the French Revolution (Cardiff, 2013), 169-89.

‘Monastic Patronage of Welsh Poetry’, in Janet Burton and Karen Stöber (eds), Monastic Wales: New Approaches (Cardiff, 2013), 177-90.

‘Cywydd Newydd gan Lewys Glyn Cothi’, Dwned, 18 (2012), 49-60.

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym 1789 a’r Chwyldro Ffrengig’, Llên Cymru, 35 (2012), 32-53.

‘Towns in Medieval Welsh Poetry’, in Helen Fulton (ed.), Urban Culture in Medieval Wales (Cardiff, 2012), 95-115.

‘Tywydd Eithafol a Thrychineb Naturiol mewn Dwy Farwnad gan Iolo Goch’, Llên Cymru, 33 (2010), 51-60.

Co-editor (with Huw Meirion Edwards, Dylan Foster Evans, A. Cynfael Lake, Elisa Moras and Sara Elin Roberts), Cerddi Dafydd ap Gwilym (Cardiff, 2010), xxv + 760pp.

‘Hywel ab Owain Gwynedd a Beirdd yr Uchelwyr’, in Nerys Ann Jones (ed.), Hywel ab Owain Gwynedd: Bardd-Dywysog (Caerdydd, 2009), pp. 134–51.

Semantic Ambiguity in Dafydd ap Gwilym’s “Trafferth mewn Tafarn” ’, Cambrian Medieval Celtic Studies , 56 (2008), 59–74.

‘Cyngan Oll?’ Cynghanedd y Cywyddwyr Cynnar , J. E. Caerwyn and Gwen Williams Memorial Lecture (Aberystwyth, 2007).

Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525 (Caerdydd, 2005).

‘Early translations of Dafydd ap Gwilym’, in Alyce von Rothkirch a Daniel Williams (eds.), Beyond the Difference: Welsh Literature in Comparative Contexts (Cardiff, 2004), pp. 158–72.

‘Dafydd ap Gwilym and Oral Tradition’, Studia Celtica , XXXVII (2003), 143–61.

‘Oral Tradition in Medieval Welsh Poetry: 1100–1600’, Oral Tradition , 18/2 (2003), 192–3.

Co-editor, with Iestyn Daniel, Marged Haycock and Jenny Rowland, Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol  (Caerdydd, 2003).

Bywyd marwnad: Gruffudd ab yr Ynad Coch a’r traddodiad llafar’, in Iestyn Daniel et al. (eds.), Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol , pp. 200–19.

Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen (Aberystwyth, 1998).

Llyfr Poced: Llenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997).

with N. G. Costigan and R. Iestyn Daniel, Gwaith Gruffudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995).

Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd, 1995).

A Pocket Guide: The Literature of Wales (Cardiff, 1994).

The Complete Poems of Idris Davies (Cardiff, 1994).

Galar y Beirdd / Poets’ Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Tafol, 1993).

Iolo Goch: The Poems, Welsh Classics Series (Llandysul, 1993).

Canu Maswedd yr Oesoedd Canol / Medieval Welsh Erotic Poetry (Tafol, 1991).

Blodeugerdd Barddas o’r Bedwaredd Ganrif ar Ddeg (Barddas, 1989).

Iolo Goch (Gwasg Pantycelyn, 1989).

Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988).