Rhys Kaminski-Jones BA, MA, PhD

RhysK-J Swydd: Cymrawd Ôl-Ddoethuriaethol  yr Academi Brydeinig
e-bost:

rhys.kaminski-jones@wales.ac.uk  

Cyfeiriad Post: Dr Rhys Kaminski-Jones,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Mae gwaith Rhys Kaminski-Jones yn canolbwyntio ar gysylltiadau llenyddol rhwng Cymru, Lloegr, a'r gwledydd Celtaidd eraill yn ystod y ddeunawfed ganrif a'r cyfnod Rhamantaidd, ac ar hybu deialog rhwng Astudiaethau Celtaidd a disgyblaethau academaidd eraill.

Ar ôl astudio am radd BA Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen, a gradd MA yn Astudiaethau’r Ddeunawfed Ganrif ym Mhrifysgol Caerefrog, ymunodd Rhys â'r Ganolfan yn 2012 fel myfyriwr doethuriaethol, yn astudio pwysigrwydd diwylliannol yr Hen Frytaniaid yn ystod y ddeunawfed ganrif.

Wedi hynny, ailymunodd Rhys â'r Ganolfan fel cymrawd ôl-ddoethuriaethol, er mwyn dechrau prosiect ymchail ar William Owen Pughe a gyllidwyd gan yr Academi Brydeinig. Mae'r awdur Rhamantaidd pwysig hwn yn aml yn cael ei ddiystyru neu ei gamddehongli, ac mae Rhys wrthi'n paratoi'r golygiad beirniadol cyntaf o'i weithiau Cymraeg a Saesneg er mwyn ailystyried ei gyfraniad arloesol a dadleuol.

Yn ogystal â hyn, mae Rhys yn cydolygu cyfrol ryngddisgyblaethol gyda Francesca Kaminski-Jones, sy'n edrych ar y cysylltiadau rhwng treftadaeth Geltaidd a Chlasurol ym Mhrydain. Y mae ganddo hefyd ddiddordeb yn y dyniaethau amgylcheddol, ac mae'n llunio prosiect newydd ar awyr, awyrgylch, a hunaniaeth yn y cyfnod Rhamantaidd.

Ceir cyhoeddiadau gan Rhys yn Trafodaethau Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, Romanticism, The Review of English Studies, a Planet. Siarada'n aml mewn cynadleddau academaidd, a chyfwelwyd ef ar BBC Radio Cymru ynglŷn â'i ymchwil. Croesawa gwestiynau ynglŷn â'i waith, boed nhw'n dod o'r tu fewn neu o'r tu allan i'r byd academaidd.

Cyhoeddiadau

Gyda Francesca Kaminski-Jones (goln), Celts, Romans, Britons: Classical and Celtic Influence in the Construction of British Identities (o dan sylw Oxford University Press).

Adolygiad o Elizabeth Edwards (gol.), Richard Llwyd: Beaumaris Bay and Other Poems. Yn Romanticism 25 (2019)

Adolygiad o Jeff Strabone. Poetry and British Nationalisms in the Bardic Eighteenth Century: Imagined Antiquities. Yn The Review of English Studies, Vol. 70. (2019)

‘“Where Cymry United, Delighted Appear”: The Society of Ancient Britons and the Celebration of St. David’s Day in London, 1715–1815’. Yn Trafodaethau Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 23 (2017).

Cynhadleddau

Cyd-drefnydd, gyda Dr Erin Lafford, cynhadledd ‘Change of Air: Atmosphere, Health, and Locality in the Romantic Era, 1760–1840’. Prifysgol Rhydychen, 14 Medi 2018.

Cyd-drefnydd, gyda Francesca Kaminski-Jones, cynhadledd ‘Celts, Romans, Britons: Classical and Celtic Influence in Britain, 55 BC – 2016 AD’, Prifysgol Rhydychen, 2 Gorffennaf 2016.