Rhys Kaminski-Jones BA, MA

RhysJones Swydd: Myfyriwr Ymchwil 
e-bost: dafydd.r.jones@wales.ac.uk  
Ffôn: 01970 631035
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad Post:

Rhys Kaminski-Jones,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
National Library of Wales,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH


Dechreuodd Rhys weithio yn y Ganolfan yn 2012, yn dilyn cwblhau gradd BA mewn Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen ac MA mewn Astudiaethau ar y Ddeunawfed Ganrif ym Mhrifysgol Caerefrog. Mae ei ymchwil gyfredol yn canolbwyntio ar yr hunaniaeth Frythonaidd yr oedd nifer o Gymry yn ei harddel yn ystod y ddeunawfed ganrif, a’i chysylltiad â datblygiad cenedlaetholdeb Brydeinig. Mae ganddo ddiddordeb neilltuol yng ngwleidyddiaeth a gweithgarwch cymdeithasau Cymreig Llundain, y Brythoniaid mewn llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg, a hanesyddiaeth Prydain fore.