Rhian James BA, MA

RhianJames Swydd: Myfyriwr Ymchwil
e-bost: rhian.james@cymru.ac.uk   
Ffôn: 01970 631034
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad Post:

Rhian James,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Cychwynnodd Rhian James fel myfyriwr PhD llawn amser yn y Ganolfan ym mis Mai 2012, gyda chefnogaeth ysgoloriaeth gan Brifysgol Cymru. Cyn hyn, enillodd raddau BA (Prifysgol Cymru, Aberystwyth) ac MA (Prifysgol Caerdydd) yn hanes cyn dychwelyd i gyflawni cymhwyster MScEcon yng ngweinyddiaeth archifau ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae wedi gweithio am gyfnodau ers hyn fel archifydd cynorthwyol yn yr adran data archifol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) ac yn Archifdy Powys. Yn adeiladu ar ei chefndir, bydd gwaith ymchwil Rhian yn gwerthuso potensial methodolegau a dulliau digidol yng nghyd-destun casgliadau mawr o ddata archifol testunol di-strwythyr ar gyfer ymchwil yn y dyniaethau gan edrych yn benodol ar gasgliad ewyllysiau digidol LlGC. Caiff y gwaith ei ymgymryd mewn cydweithrediad â LlGC o dan oruchwyliaeth yr Athro Lorna Hughes, Cadair Casgliadau Digidol Prifysgol Cymru, sydd wedi ei lleoli yn y Llyfrgell.