Gwen Gruffudd BA, MPhil, PhD

GwenG Swydd: Swyddog Golygyddol
e-bost: g.gruffudd@cymru.ac.uk 
Ffôn: 01970 636543
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad post:

Dr Gwen Gruffudd,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

 

Wedi cwblhau traethawd doethuriaeth, treuliodd Gwen Gruffudd bedair blynedd yn gweithio ar brosiectau ymchwil i’r Bwrdd Gwybodau Celtaidd ac i Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth. Fe’i penodwyd yn Swyddog Golygyddol y Ganolfan ym mis Ebrill 2010, a hi bellach sy’n gyfrifol am y gwaith golygu copi a llywio’r cyhoeddiadau drwy’r wasg.