Elisabeth Howells

ElisabethHowells Swydd: Llyfrgellydd
e-bost: e.howells@wales.ac.uk 
Ffôn: 01970 636543
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad post: Mrs Elisabeth Howells,
University of Wales Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies,
National Library of Wales,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Gwneir darpariaeth gan Lyfrgell y Ganolfan ar gyfer aelodau’r staff ac ysgolheigion ar ymweliad. Cedwir ynddi gasgliadau o lyfrau a chylchgronau yn ymwneud â llenyddiaethau ac ieithoedd y gwledydd Celtaidd, yn ogystal â chymynrodd y diweddar Athro Emeritws J. E. Caerwyn Williams, sy’n gasgliad pwysig o lyfrau yn ymwneud ag astudiaethau Cymreig a Cheltaidd.