Diana Luft BA, AM, PhD

 

  Swydd: Cymrawd Ymchwil Ymddiriedolaeth Wellcome, ‘Medieval Welsh Medicine: A New Approach’
e-bost: Diana.Luft@cymru.ac.uk 
Ffôn: 01970 636543
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad: Diana Luft,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Mae Diana Luft yn gweithio yn y Ganolfan fel Cymrawd Ymchwil Ymddiriedolaeth Wellcome. Nod ei phrosiect presennol, ‘Medieval Welsh Medicine: A New Approach’, a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome (rhif grant 104440/Z/14/Z), yw cynhyrchu golygiad a chyfieithiad newydd o'r testunau meddygol Cymraeg a geir yn y llawysgrifau cynharaf i gynnwys testunau felly, hynny yw, Llyfrgell Brydeinig Ychwanegol 14,912, Caerdydd 3.242, Rhydychen Bodleian Rawlinson B467 a Rhydychen Coleg Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest). Maent i gyd yn deillio o ail hanner y bedwaredd ganrif ar ddeg. Bydd hefyd yn golygu ac yn cyfieithu'r testunau Lladin sy'n ymddangos ochr yn ochr â'r testunau Cymraeg yn y llawysgrifau hyn am y tro cyntaf. Gobeithir y bydd y cyfieithiadau newydd hyn yn galluogi ysgolheigion yn y dyniaethau meddygol i edrych ar y testunau o’r newydd, a dechrau eu gosod yn eu cyd-destun priodol yn hanes meddyginiaeth Prydain.

 

Cyhoeddiadau

‘Tracking ôl cyfieithu: Medieval Welsh translation in criticism and scholarship’, Translation Studies, 9 (2017), 168–82.

gyda Peter Wynn Thomas a D. Mark Smith (goln.), Rhyddiaith Gymraeg = Welsh Prose 1300–1425, <http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk> (2013).

‘Lewis Morris and the Mabinogion’, The Electronic British Library Journal (2012), 1–8.

‘The meaning of “Mabinogi”’, Cambrian Medieval Celtic Studies, 62 (2011), 57–80.

Ansoddau’r Trwnc: A Welsh uroscopic tract’, Zeitschrift für Celtische Philologie, 58 (2011), 55–86.

‘Byd o lyfrau taith: Llên teithio Gymraeg’, Taliesin, 143 (2011), 17–26.

‘T. Ifor Rees: A Welsh diplomat in Latin America’, yn Ryan Prout a Tilmann Altenberg (goln.), Seeing in Spanish: From Don Quixote to Daddy Yankee: Twenty-Two New Essays on Hispanic Visual Cultures (Cambridge, 2011), tt. 300–10.

‘The Peniarth 32 Latin Chronicle’, Studia Celtica, XLIV (2010), 47–70.