David Parsons MA, PhD

 

Swydd: Cymrawd Hŷn, Prosiect Enwau Lleoedd Cymru
e-bost: d.parsons@cymru.ac.uk
Ffôn: 01970 636543
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad post:

Dr David Parsons,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

 

Llun o David Parsons

  

Ymunodd David Parsons â staff y Ganolfan ym mis Chwefror 2009 ar ôl treulio pymtheng mlynedd ym Mhrifysgol Nottingham yn gweithio ar enwau lleoedd Lloegr. Yn ystod y cyfnod hwnnw ysgrifennodd yn helaeth ar enwau, a’r gwahanol ieithoedd y’u bathwyd ynddynt – Saesneg, Norseg, Brythoneg/Cymraeg, Gaeleg, Eingl-Normaneg a Lladin. Ei brif orchwyl yn y Ganolfan fydd cynllunio prosiect ymchwil o bwys ar enwau lleoedd Cymru, a denu nawdd ar ei gyfer. I’r diben hwnnw, y mae’n creu canllaw electronig i’r ymchwil a gyflawnwyd eisoes a’r adnoddau sydd ar gael a’r gobaith yw y bydd hwn o ddefnydd ac o ddiddordeb i ymchwilwyr.

Y mae David hefyd yn gweithio ar fonograff ar ieithoedd Prydain yn yr Oesoedd Canol. Bydd y gwaith hwn yn archwilio arysgrifau, yn ogystal ag enwau a thestunau llawysgrifol, er mwyn darganfod tystiolaeth am fodolaeth ieithoedd mewn gwahanol ranbarthau ar wahanol adegau, a sut yr oeddynt yn rhyngweithio. Bydd un adran yn delio â gogledd-orllewin Lloegr a de-orllewin yr Alban yn ystod Oes y Llychlynwyr, lle y ceid cymysgedd o ieithoedd – Cymbrieg, Norseg, Gaeleg a Saesneg. Bydd adran arall yn archwilio’r olion ieithyddol cynharaf ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Y mae David yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Arolwg Enwau Lleoedd Lloegr ac yn aelod o bwyllgorau prosiect Siartrau Eingl-Sacsonaidd yr Academi Brydeinig / Cymdeithas Hanes Frenhinol, a phrosiect Corpws Cerflunwaith Garreg Eingl-Sacsonaidd yr Academi Brydeinig. Y mae’n dal i gyfarwyddo’r prosiect pum-mlynedd ‘Perceptions of Place’, a ariennir gan yr AHRC, ac am y rheswm hwnnw bydd yn parhau’n ymrwymedig i Brifysgol Nottingham am 20 y cant o’i amser hyd ddiwedd 2010.

 

Detholiad o Gyhoeddiadau

 

(golygydd, gydag Oliver Padel) A Commodity of Good Names: Essays in Honour of Margaret Gelling (Donington, 2008).

(gyda Jayne Carroll) Anglo-Saxon Mint-Names (Nottingham, 2007).

‘Field-name statistics, Norfolk and the Danelaw’, yn Names through the Looking-Glass, goln. Peder Gammeltoft a Bent Jørgensen (Copenhagen, 2006), tt. 165–88.

The Vocabulary of English Place-Names: Ceafor–Cock-pit (Nottingham, 2004).

(gyda Lesley Abrams) ‘Place-names and the history of Scandinavian settlement in England’, yn Land, Sea and Home, goln. John Hines et al. (Leeds, 2004), tt. 379–431.

(golygydd, gyda John Higgitt a Katherine Forsyth), Roman, Runes and Ogham: Medieval Inscriptions in the Insular World and on the Continent (Donington, 2002).

‘Anna, Dot, Thorir ... counting Domesday personal names’, Nomina, 25 (2002), 29–52.

‘Old English *l­ōt, dialect loot, a salt-maker’s “ladle”’, yn ‘Lastworda Betst’: Essays in Memory of Christine E. Fell with her Unpublished Writings, goln. Carole Hough a Kathryn A. Lowe (Donington, 2002), tt. 170–88.

(golygydd, gyda James Graham-Campbell, Richard Hall a Judith Jesch), Vikings and the Danelaw: Select Papers from the Proceedings of the Thirteenth Viking Congress (Oxford, 2001).

‘How long did the Scandinavian language survive in England? Again’, yn Vikings and the Danelaw: Select Papers from the Proceedings of the Thirteenth Viking Congress, goln. James Graham-Campbell et al. (Oxford, 2001), tt. 299–312.

(gyda Tania Styles) The Vocabulary of English Place-Names: Brace–Cæster (Nottingham, 2000).

(golygydd, gyda Patrick Sims-Williams) Ptolemy: Towards a Linguistic Atlas of the Earliest Celtic Place-Names of Europe (Aberystwyth, 2000).

‘Classifying Ptolemy’s English place-names’, yn Ptolemy: Towards a Linguistic Atlas of the Earliest Celtic Place-Names of Europe, goln. David Parsons a Patrick Sims-Williams (Aberystwyth, 2000), tt. 169–78.

Recasting the Runes: The Reform of the Anglo-Saxon Futhorc (Uppsala, 1999).

(gyda Tania Styles) The Vocabulary of English Place-Names: Á-Box (Nottingham, 1997).

‘British *Caratīcos, Old English Cerdic’, CMCS, 33 (Haf 1997), 1–8.

‘The Language of the Anglo-Saxon Settlers’, yn The Origins and Development of Emigrant Languages, goln. H. F. Nielsen ac L. Schløsler (Odense, 1996), tt. 141–56.

(gyda Tania Styles) ‘Birds in Amber: the Nature of English Place-Name Elements’, Journal of the English Place-Name Society, 28 (1995–6), 5–31.