Yr Athro Dafydd Johnston BA, PhD, FLSW

 DJ

Swydd: Cyfarwyddwr y Ganolfan
e-bost: d.r.johnston@cymru.ac.uk
Ffôn: 01970 636543
Ffacs: 01970 639090

Cyfeiriad 
post:

 

 Yr Athro Dafydd Johnston,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Mae’r Athro Dafydd Johnston yn frodor o Swydd Efrog. Fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr y Ganolfan ym mis Hydref 2008. 

Cyn hynny yr oedd yn Athro yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ar lenyddiaeth Cymru o bob cyfnod, gan gynnwys rhai o awduron Saesneg Cymru. Ef yw golygydd y gyfrol ar yr 20fed ganrif yng nghyfres Guide to Welsh Literature Gwasg Prifysgol Cymru, ac awdur y gyfrol ar lenyddiaeth Cymru yn y gyfres ‘Llyfrau Poced’. 

Ei faes ymchwil arbennig yw barddoniaeth yr Oesoedd Canol. Ymhlith ei gyhoeddiadau niferus y mae tri golygiad pwysig, Gwaith Iolo Goch (1988), Gwaith Lewys Glyn Cothi (1995) a Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen (1998), yn ogystal â dau gasgliad thematig sydd wedi torri tir newydd, Canu Maswedd yr Oesoedd Canol (1991) a Galar y Beirdd (1993). Yn 2005 cyhoeddodd astudiaeth gynhwysfawr, Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525, cyfrol a fu ar y rhestr fer ar gyfer ‘Llyfr y Flwyddyn’ yr Academi. 

Yr Athro Johnston oedd arweinydd prosiect ymchwil rhyngadrannol dan nawdd yr AHRC (2001–6) sydd wedi cynhyrchu golygiad newydd o waith Dafydd ap Gwilym ar ffurf electronig, http://www.dafyddapgwilym.net/

Buodd yn gydymchwilydd ar Brosiect Guto’r Glyn (2008-12) yn y Ganolfan. Ef yw Prif Olygydd y cylchgrawn Studia Celtica, ac er 2014 mae’n Gyd-Olygydd Y Bywgraffiadur Cymreig.

Ar hyn o bryd mae’n cyfarwyddo myfyrwyr PhD sy’n gweithio ar ganoloesoldeb mewn celf weledol yng Nghymru, ar hunaniaeth Frythonaidd yn y 18fed ganrif, ac ar fywyd a gwaith John Eilian. Mae’n croesawu ceisiadau i astudio unrhyw agwedd ar lenyddiaeth Cymru.

Detholiad o Gyhoeddiadau

 

‘Trosglwyddiad Cerddi Guto’r Glyn’, yn Dylan Foster Evans, Barry J. Lewis ac Ann Parry Owen (goln), Gwalch Cywyddau Gwŷr’: Ysgrifau ar Guto’r Glyn a Chymru’r Bymthegfed Ganrif (Aberystwyth, 2013), 21-51.

Co-editor (with Mary-Ann Constantine), ‘Footsteps of Liberty and Revolt’[:] Essays on Wales and the French Revolution (Cardiff, UWP, 2013)

‘Radical adaptation: translations of medieval Welsh poetry in the 1790s’, in Mary-Ann Constantine and Dafydd Johnston (eds), ‘Footsteps of Liberty and Revolt’[:] Essays on Wales and the French Revolution (Cardiff, 2013), 169-89.

‘Monastic Patronage of Welsh Poetry’, in Janet Burton and Karen Stöber (eds), Monastic Wales: New Approaches (Cardiff, 2013), 177-90.

‘Cywydd Newydd gan Lewys Glyn Cothi’, Dwned, 18 (2012), 49-60.

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym 1789 a’r Chwyldro Ffrengig’, Llên Cymru, 35 (2012), 32-53.

‘Towns in Medieval Welsh Poetry’, in Helen Fulton (ed.), Urban Culture in Medieval Wales (Cardiff, 2012), 95-115.

‘Tywydd Eithafol a Thrychineb Naturiol mewn Dwy Farwnad gan Iolo Goch’, Llên Cymru, 33 (2010), 51-60.

Cyd-olygydd (gyda Huw Meirion Edwards, Dylan Foster Evans, A. Cynfael Lake, Elisa Moras a Sara Elin Roberts), Cerddi Dafydd ap Gwilym (Caerdydd, 2010), xxv + 760tt. 

‘Hywel ab Owain Gwynedd a Beirdd yr Uchelwyr’, yn Nerys Ann Jones (gol.), Hywel ab Owain Gwynedd: Bardd-Dywysog (Caerdydd, 2009), tt. 134–51.

‘Semantic Ambiguity in Dafydd ap Gwilym’s “Trafferth mewn Tafarn” ’, Cambrian Medieval Celtic Studies , 56 (2008), 59–74.

‘Cyngan Oll?’ Cynghanedd y Cywyddwyr Cynnar, Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams (Aberystwyth, 2007).

Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525 (Caerdydd, 2005).

‘Early translations of Dafydd ap Gwilym’, yn Alyce von Rothkirch a Daniel Williams (goln.), Beyond the Difference: Welsh Literature in Comparative Contexts (Cardiff, 2004), tt. 158–72.

‘Dafydd ap Gwilym and Oral Tradition’, Studia Celtica, XXXVII (2003), 143–61.

‘Oral Tradition in Medieval Welsh Poetry: 1100–1600’, Oral Tradition, 18/2 (2003), 192–3.

Cyd-olygydd, gyda Iestyn Daniel, Marged Haycock a Jenny Rowland, Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol (Caerdydd, 2003).

‘Bywyd marwnad: Gruffudd ab yr Ynad Coch a’r traddodiad llafar’, yn Iestyn Daniel et al. (goln.), Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, tt. 200–19.

Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen (Aberystwyth, 1998).

Llyfr Poced: Llenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997).

gyda N. G. Costigan a R. Iestyn Daniel, Gwaith Gruffudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995).

Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd, 1995).

A Pocket Guide: The Literature of Wales (Cardiff, 1994).

The Complete Poems of Idris Davies (Cardiff, 1994).

Galar y Beirdd / Poets’ Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Tafol, 1993).

Iolo Goch: The Poems, Welsh Classics Series (Llandysul, 1993).

Canu Maswedd yr Oesoedd Canol / Medieval Welsh Erotic Poetry (Tafol, 1991).

Blodeugerdd Barddas o’r Bedwaredd Ganrif ar Ddeg (Barddas, 1989).

Iolo Goch (Gwasg Pantycelyn, 1989).

Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988).