Mynegai i linell gyntaf pob cerdd

 A B C Ch D E F Ff G H I Ll M N O P Rh S T U W Y

LLINELLAU CYNTAF (Orgraff Ddiweddar)  (CYFROL rhif dudalen)

 . . Aur yma’n hir i’w mwynhau (GSC 132)

A  mynegai  

A brau, ’n llidiog, bronllydan (GHD 66)

Achubaf, Duw Naf diamnofydd (GLlG 40)

A! druan fawd lydan ledr (GSCyf 104)

Adwen blaid yn dwyn blodau (GSC 62)

Aed dy wyneb hyd henaint (GSH 28)

Aelaw iawn yw dawn gne gwawn gwawtchweg (GC 42)

Aeth yn rhwydd ym y flwyddyn (GHS 61)

Af i’r co^r sy’n egored (GSH 13)

A fo pur fel dur mae’n dirion, - mewn dameg (GSCyf 34)

Angharad, hoyw leuad liw (GEO Atodiad C, rhif 12 (Atodiad Ch, rhif 12; Atodiad D, rhif 12; Atodiad Dd, rhif 10))

Angharad, lleuad pob lle (GEO Atodiad D, rhif 10)

Ai gwir cwympo gŵr campus (GHS 108)

Ai gwir y chwedl ni’m gweryd? (GLlG 76)

Am ddeuddyn ymddyweddi (GHS 85)

Am ddialedd rhyfeddaf (GHS 58)

Am eryr braich môr a bryn (GDGor 20)

Am waed Dafydd mae tyfiad (GSC 26)

Anfudd marwgudd, neud mawrgur (GGrG 91)

Anna a wnaeth i nyni (GHS 79)

Annerch Lewys, foddus fardd, - a’m carai (GHD 83)

Anrheg wladaidd, nis traidd traed (GSRH 151)

Ar hyd maes yn llaes y llusgir - uchod (GEO Atodiad Dd, rhif 44)

Arglwydd Grist, Culwydd calon - gyflawnrad (GGDT 151)

Arglwydd yw argledr un cantref - neu ddau (GEO Atodiad Dd, rhif 45)

Aur a main, coelfain eu cael, - cae melyn (GGDT 13)

Awst y llas ’y nghastell i (GGrG 52)

B mynegai

Balch yw Llawdden eleni (GHS 70)

Ban ymhoffwyf, nwyf nifer (GLlBH 152)

Bardd Aled, beirdd a wylant (GHD 47)

Beth a wnâi ddyn byth yn ddig? (GSC 50)

Bloeddiais ers hanner blwyddyn (GIBH 63)

Breichffyrf, archgrwn, byr ei flew (GEO Atodiad C, rhif 31 (Atodiad Ch, rhif 31 (llau. 1-2); Atodiad D, rhif 31 (llau. 3-6); Atodiad Dd, rhif 35))

Brenin gorllewin, Gŵr a’n llywia (GGrG 39)

Bryd ar olud byd, o bydd, - mawrddodaf (GSRH 9)

Bryn y sydd o breins heddiw (GHD 16)

Brytaniaid a gaid heb gadach - rhwyddwisg (GSH 18)

Buddiant i feirdd fyrddau dramwy (GEO Atodiad B (Atodiad C, rhif 30; Atodiad Ch, rhif 30; Atodiad D, rhif 30))

Bu oerchweddl ceneddl, cwyn enwawg - tristlon (GC 23)

Bwriais fryd, bwriais y fron (GSH 94)

Bwriais serch heb ei erchi (GSCyf 32)

Bwriwyd derwen, brau torres (GSH 42)

Byd dudrist, bywyd hydraul (GGLl 000)

Bydd gywir, feinir, fun decaf, - glaerfryd (GEO Atodiad D, rhif 41)

C mynegai

Cadi, dyn ieuanc ydwyd (GSH 117)

Cad ddirwy, caid ei ddwyrodd (GSRH 78)

Cadarn wyd, ysgwyd esgudfrys - brwydrdwrdd (GLlBH 134)

Cae a gefais, dawngais, doe (GEO Atodiad C, rhif 13 (Atodiad Ch, rhif 13; Atodiad D, rhif 13; Atodiad Dd, rhif 11))

Caer ddyffryn Penllyn pióedd (GHD 56)

Can aethost, aerbost eurbar drafod, - hwnt (GLlBH 160)

Capten Powys wen y sydd (GSC 82)

Caru’r oeddwn, gwn gwynfan (GGLl 000)

Cathlau eos nos, yn oed - y’u ciglau (GEO Atodiad C, rhif 7 (Atodiad Ch, rhif 7; Atodiad D, rhif 7))

C a U yn selu seilym (GLlBH 154)

Cerais, balch yw cwrs y byd (GSC 156)

Cerddais, tramwyais tremyn - teÿrnedd (GEO Atodiad D, rhif 40)

Cerdda’r ffordd rwydda’, o wreiddyn - mawrddysg (GSH 73)

Cleddau y Deau y dydd - y torred (GSC 140)

Cleddfuan Ieuan, ieuang dirion - hael (GLlBH 105)

Clermwnt abad di-Ladin (GEO Atodiad Dd, rhif 39)

Coron owdl cywrain ydwyf (GSCyf 23)

Costes cun barddles, beirddlith (GLlBH 104)

Creawdr mawr, croyw Awdur mwyn (GGLl 000)

Credaf yt, Iesu, fab y croywDad (GLlG 18)

Credu ’dd ydwyf, cred ddidwyll (GGLl 000)

Creulawn o ŵr, iawn a ran (GHS 45)

Cryf aberth yw nerth, nid yn aer - treiswyr (GLlBH 55)

Curig, bendigedig wyd (GHS 76)

Cyd ymwnel cywyd, bryd brys (GEO Atodiad C, rhif 8 (Atodiad Ch, rhif 8; Atodiad D, rhif 8; Atodiad Dd, rhif 17))

Cyfaillt grym ysym a sawdd - ei alon (GLlBH 26)

Cyfaillt grym ysym, nis amheuir (GLlBH 23)

Cyfarchaf i’m Naf, niferog - Ddofydd (GLlBH 178)

Cyfarfod, hir gydfod hwyr (GSCyf 35)

Cyfrinach haeach i ŵr (GIBH 82)

Cyfrwch cern sybwch corn sebon - Sudas (GGrG 99)

Cyn bwyf gwas gruddlas greddf anfon - bwyllfraw (GC 35)

Cyrch, yr edn diaflednais (GLlG 51)

Cyrchais ar frys winllys wiw (GLlG 13)

Cyrnig, llym, trychig, llam trwch, - ysgerygl (GEO Atodiad C, rhif 39 (Atodiad Ch, rhif 39; Atodiad D, rhif 39; Atodiad Dd, rhif 47))

Ch mynegai

Chwerddid mwyalch mywn celli (GEO Atodiad C, rhif 17 (Atodiad Ch, rhif 17; Atodiad Dd, rhif 22))

Chwitffordd, oedd briffordd braffwin (GSH 22)

D mynegai

.. Da dŷ gwyn, doed i’w gynnal (GSC 123)

Da ’dd oeddem y dydd heddiw (GSCyf 94)

Da fu’r grwn a dyfai’r gwraidd (GSC 48)

Dafydd ar gynnydd, ŵr gwych (GHS 130)

Daroganaf nas daroganant (GEO Atodiad Ch, rhif 20 (Atodiad D, rhif 20))

Deallwn nad â wellwell (GDGor 13)

Dechrau da, cymanfa medd (GHS 39)

Dechreufyd Adda, dychrynodd Efa (GIBH 54)

Di-dŷ, dilety, di-lais, - Dafydd (GSCyf 38)

Di-gam y gwnaeth Duw, o’i gymwyll (GEO cerdd 3)

Digiais am na chawn Degau (GGLl 000)

Dilynais, clwyfais, fal y’m clyw - decant (GEO Atodiad C, rhif 3 (Atodiad Ch, rhif 3; Atodiad D, rhif 3; Atodiad Dd, rhif 4, rhif 20))

Diofryd ddôr gryd grym arwriaith (GGDT 103)

Diwyd yw, i’m bryd, Brawd hedd - pur uncof (GGDT 64)

Doe bwriwyd tad y brut hen (GSH 45)

Doed i eryr da’i doriad (GSH 51)

Doe’r pryd hwn yr oeddwn i (GSCyf 109)

Doeth i feirdd heirdd hardd westi (GEO Atodiad C, rhif 10 (Atodiad Ch, rhif 10; Atodiad Dd, rhif 9))

Dug gwledig Cedig o du coedydd - Rhos (GGDT 7)

Duw a weryd ei wirion (GSH 101)

Duw a wnaeth o ffraeth ffrwyth adeilad (GGDT 99)

Duw byw a’n rhoes llyw, llên bendefig (GGrG 7)

Duw, ’r wirGrog, ydyw’r eurgrair (GSH 63)

Dŵr hallt oedd drwy holl dyddyn (GSC 28)

Dydd heddiw lle da ’dd oeddwn (GGLl 000)

Dyddgu, degwch llu, llathraid ddangos - pall (GEO Atodiad D, rhif 5)

Dy garu, goroen eglur (GEO Atodiad C, rhif 11 (Atodiad Ch, rhif 11; Atodiad D, rhif 11))

Dyn ni bydd byw mewn dinas (GHS 105)

Dyn wyf yn myned yn wŷdd (GDGor 25)

E mynegai

E ddaw isod y ddwysir (GSC 60)

Ebyd sydd â bywyd saint (GHD 76)

Efô i’w feio, fawai, - fo efô (GSC 164)

Ei barau, arfau arfoloch (GEO Atodiad C, rhif 27 (Atodiad Ch, rhif 27; Atodiad Dd, rhif 32))

Ei wau a’i weau o ŵy - i’w fawai (GSC 164)

Elen ydoedd fawr gennyf (GIBH 31)

Elis o ddyffryn Alun (GIBH 25)

Elis, un a ddewisir (GIBH 83)

Elis wrol, ais eryr (GHD 53)

Enwer y neidr o union - achau (GHS 24)

Erchais farch dihafarch du (GHS 73)

Erfid newid nwyf, arfer clêr a’m clwyf (GGDT 9)

Eryr digrif afrifed (GGLl 000)

F mynegai

Fy lloer a’i gwallt fal lliw’r gwin (GSCyf 26)

Fy rhwy geir Conwy, gorau caniad - mydr (GSRH 74)

Ff mynegai

Ffrwythlawn a chyfiawn â chyfoeth - ei gerdd (GGDT 61)

G mynegai

Gair teg ychwaneg diachwynion - gwedy (GSCyf 37)

Glân Dudur - gloyw Wyndodeg (GIBH 28)

Gogyfarchaf naf i ni - a rodded (GLlG 36)

Gorau swydd fal gyrru saeth (GHS 116)

Graso wrthyd pryd pren sarn, - cest gallawr (GC 78)

Gwae a fwrio, gof oerwas (GIBH 71)

Gwae a gâr gwraig gŵr arall (GGLl 000)

Gwae eurfab gwiw ei arfaeth (GGLl 000)

Gwae fi, Arglwydd rhwydd, Rhwyf goleuad (GLlBH 175)

Gwae rai - na châi yr un chwyrn! (GSC 112)

Gwae, o hilion gwehelyth (GSCyf 29)

Gwae, wrth ymadrodd â gwen (GIBH 89)

Gwan iawn wyf o glwyf er gloyw forwyn (GEO Atodiad C, rhif 25 (Atodiad Ch, rhif 25; Atodiad D, rhif 25; Atodiad Dd, rhif 29))

Gwan iawn wyf o nwyf o naws anhun - hoen (GEO Atodiad C, rhif 38 (Atodiad Ch, rhif 38))

Gwan wyf o glwyf, yn glaf trymaint (GEO Atodiad C, rhif 22 (Atodiad Ch, rhif 22; Atodiad D, rhif 22; Atodiad Dd, rhif 27))

Gwedy crair Creawdr difai (GC 71)

Gwelwn drwy fy hun, nid Rhun, nid Rhôn (GGrG 119)

Gwen dan aur wiwlen, leddf edrychiad - gŵyl (GEO Atodiad C, rhif 36 (Atodiad Ch, rhif 36; Atodiad Dd, rhif 43))

Gwenfrewy, Duw fry, gwaed y fron, - mor debyg (GSH 69)

Gwir, gwir, gwir meddir, gwir meddan’ - y byd (GLlBH 158)

Gwir iawn fu’r geiriau, f’enaid (GHS 120)

Gŵr litgawdd, agarw letgynt (GGLl 000)

Gwra mae’r ferch a gerais (GSH 78)

Gwrol lew rhagorol lys (GSRH 211)

Gwrol tra gwrol, trugarog wrol (GSH 110)

Gwrthrych eurgrair pair, pendefig, - ydd wyf (GEO Atodiad C, rhif 35 (Atodiad Ch, rhif 35; Atodiad Dd, rhif 42))

Gŵyl fun a dry hun drwy hud, - cur ortho (GGDT 16)

Gwynedd, cafas dy genedl (GIBH 34)

Gwynfyd gwŷr y byd oedd fod Angharad (GEO Atodiad C, rhif 28 (Atodiad Ch, rhif 28; Atodiad Dd, rhif 34))

H mynegai

Haerllug ym mrwydr, naf hirllwyd (GSCyf 131)

Hardd-deg riain, hydwf, glwysgain (GEO Atodiad C, rhif 32 (Atodiad Ch, rhif 32; Atodiad D, rhif 32; Atodiad Dd, rhif 36))

Heiniar adfydig hynwyf (GLlG 44)

Henpych well haelwych yn hwylwawd - prydydd (GLlG 20)

Henynt o le ni hunir (GLlG 25)

Herwydd enw, hir ddaioni (GGLl 000)

Hiraeth a’m disynhwyrodd (GHS 64)

Hir hoedl i’m naf cadr afael (GSCyf 21)

Hirwen, na fydd drahäus (GEO Atodiad Dd, rhif 37)

Hunydd hirloyw ei hystlys (GEO Atodiad C, rhif 9 (Atodiad Ch, rhif 9; Atodiad D, rhif 9; Atodiad Dd, rhif 18))

Huw o Geri, hug euraid (GSC 23)

Hyll yw’n gwaith, hollwn y gwŷdd (GSH 76)

I mynegai

Iawn rhoi cerdd drwy angerdd draw (GHS 67)

I Dduw nef yr addefa’ (GIBH 42)

Ieuan gefnwan, gyfiawnwawd (GIBH 86)

I’m naf a garaf, a fedr gwyriaw - glaif (GGDT 28)

Ierwerth druan ddioerwas (GGrG 47)

Ieuan, ni bo ewin bys (GSC 56)

Ll mynegai

Llafaru a wnaf Llywiawdr nef a’i Naf (GEO Atodiad Ch, rhif 21 (Atodiad D, rhif 21; Atodiad Dd, rhif 26))

Llary Wynedd, llawer ynod (GLlG 30)

Llathrodd dros fydoedd, drumoedd dramwy (GSRH 18)

Llawen dan glaerwen len laes (GEO cerdd 5 (Atodiad C, rhif 14; Atodiad Ch, rhif 14; Atodiad D, rhif 14; Atodiad Dd, rhif 13))

Llawer gwaith y darlleais (GGLl 000)

Llawnlwys lys yw Rhys, Rhos gynired - cad (GEO Atodiad C, rhif 5 (Atodiad Ch, rhif 5))

Llawrodd a roes i Foesen (GEO cerdd 4)

Llithrodd, ys rhannodd, ys rhad (GEO Atodiad C, rhif 29 (Atodiad Ch, rhif 29; Atodiad Dd, rhif 33))

Lliw eiry glennydd Mynydd Mynnau (GEO Atodiad C, rhif 34 (Atodiad Ch, rhif 34; Atodiad D, rhif 34; Atodiad Dd, rhif 38))

Lloer deced, farfred, llwyr fawrfryd - ieuaing (GEO Atodiad Dd, rhif 46)

Llwyddiant a ffyniant, amddiffynnwr - gwŷr (GHS 34)

Llwyn o waed ieirll ennyd oedd (GSC 80)

Llyma haf llwm i hoywfardd (GLlG 63)

Llyw glyw glewnaws traws, trwsiad - cerddorion (GSRH 52)

Llyw gwrol breinol brenineiddaf (GLlBH 28)

Llyw yw’r mau gorau, gw’raidd ganllaw (GC 17)

M mynegai

M tribys, N deufys, A’n dyfod - ar fawd (GSC 165)

Mab cadr Cadwaladr, ceidw heolydd - hael (GSCyf 13)

Mae act ar drum Ector draw (GHD 63)

Mae aerwy gwyn am war gŵr (GSC 78)

Mae hap Rolant, ein prelad (GHD 50)

Mae hwnt ŵr â maint Iorys (GSC 45)

Mae i Bowys ŵr ym mhob sias (GSC 96)

Mae llew glân ymhell â’i gledd (GSC 121)

Mae o Einion ymwanwr (GSC 33)

Mae o Rys dyn mawr ei stad (GSC 109)

Mae un gŵr mwy nog eraill (GSC 91)

Mae un gennym mewn gwinwydd (GSC 101)

Mae ym gyfaillt grym, grymus mal Cai (GLlBH 101)

Mae yngo gledd ym mwng gwlad (GSC 137)

Maint Arthur wayw dur o diroedd - cedyrn (GSC 36)

Mal yr oeddwn, gwyddwn gur (GGrG 147)

Mawl at wŷr aeth mal y trig (GSC 30)

Mawr afael am oreuferch (GLlG 56)

Mawr wae’r byd am ŵr âi i’r bedd! (GHD 40)

Mawr y sonian’ amdanaw (GHS 94)

Mawr yw eisiau am reswm (GHS 47)

Medra’ o’m pwyll, mydr o’m pen (GSH 86)

Meddw rhyfeddw, rhyfeddod feddw (GSH 110)

Meddyliais i drais o drasyml fryd (GEO Atodiad C, rhif 20)

Mefeddus mau ufyddoed (GLlBH 149)

Mi a baraf i ddyn araf (GGrG 44)

Mi a ganwn â’m genau (GSH 111)

Mi a gefais drais a drwg (GHS 50)

Mil a phedwarcant ym myd - un rhagor (GIBH 81)

Mi yw’r gwas gweddeiddlas, gwan (GEO Atodiad C, rhif 1 (Atodiad Dd, rhif 1))

Morwyn a welais mor drybelid (GEO Atodiad Dd, rhif 25)

Morys aeth am air seithwyr (GSC 39)

Mwy sôn no maes o wenith (GHD 45)

Mwy yw’r milltir am wir, em wych - feinael (GSH 109)

Mygrdduw hardd, mae bardd balchffawd - cyfannedd (GSRH 12)

Mynnwn, cyd yd gäwn gwg (GEO Atodiad C, rhif 15 (Atodiad Ch, rhif 15; Atodiad D, rhif 15; Atodiad Dd, rhif 15))

N mynegai

Na’r haul yn hwyl awyrnaid (GEO Atodiad C, rhif 16 (Atodiad Ch, rhif 16; Atodiad Dd, rhif 16))

Neud cynechrau Mai, mau anhunedd (GGDT 57)

Neud wyf ddihynwyf, hoen Creirwy - hoywdeg (GGLl 000)

Ni bo i berchen bwa (GHS 42)

Niclas - o urddas â’i ach (GHS 54)

Ni charaf fis, na chaer fain (GHS 52)

Nid cyrrith yw’r picin, nid carreg, - nid prin (GSH 107)

Nid digerydd Duw, neud digarad - cyrdd (GEO Atodiad C, rhif 19 (Atodiad Ch, rhif 19; Atodiad D, rhif 19; Atodiad Dd, rhif 24))

Nid êl ei gorff ar elawr (GDGor 30)

Nid gloywach caen dyfrflaen dôl (GLlBH 144)

Nid gwiw gofyn lliw llewychwaith - Tegau (GEO Atodiad Dd, rhif 8)

Nid lle ym geisiaw, llafur brwyngur braw (GGDT 24)

Ni ddywaid preladiaid prudd (GC 74)

Ni welir tes o law’r tad (GSH 38)

O mynegai

O arffed myged mygr fawrgrair - y daw (GLlBH 141)

O dripheth y pregethir (GGLl 000)

O Dduw, ai pechod i ddyn (GGLl 000)

Oddyma ymaith od ewch (GEO Atodiad Dd, rhif 14)

Oed â rhiain addfeindeg (GSH 112)

Oed y Brenin, Duw Brynwr (GSH 15)

Oer oedd ofal ar Ddyfed (GSH 31)

Oes faich ar Lewys Fychan? (GSC 67)

Oes gwayw irwydd ysgyrion (GSC 93)

Oes gŵr gwych a wisg aur gart? (GSC 134)

Ofer o iawnder undawd - hwyl anaw (GEO Atodiad C, rhif 6 (Atodiad Ch, rhif 6))

O gwrthody, liw ewyn (GEO Atodiad C, rhif 33 (Atodiad Ch, rhif 33; Atodiad D, rhif 33 (llau. 1-2, 5-6)))

O gwyliwn dai a glân dŵr (GSC 151)

O michti ladi, owr leding - tw haf (GHS 124)

On’d da’r fynwent a’r faenawr? (GSC 153)

Onid ynad a darllead - llyfrau (GEO Atodiad C, rhif 18 (Atodiad Ch, rhif 18; Atodiad Dd, rhif 23))

Ordeiniodd Duw i’r dynion (GIBH 50)

Owain braff a’i wayw’n y brig (GSC 99)

P mynegai

Pa wnaf, pa ganaf, geinwawr - lliw golau? (GEO Atodiad D, rhif 6)

Pam y’m cên heb awenydd? (GSCyf 114)

Pan welych llewych lliw gwawr, - bid odid (GEO Atodiad Dd, rhif 7 (rhif 19))

Pe bai lys y pab a’i wledd (GSC 130)

Pei byw fy llyw, llew fflamddur (GEO Atodiad Dd, rhif 12)

Pei cawn o gyflwr gyfle brofi - rhin (GEO Atodiad C, rhif 2 (Atodiad Ch, rhif 2; Atodiad D, rhif 2; Atodiad Dd, rhif 3, rhif 21))

Pei prynwn seithbwn sathrgrug - i’th oddau (GEO Atodiad C, rhif 37 (Atodiad Ch, rhif 37; Atodiad Dd, rhif 2, rhif 41))

Piau pennod pob bonedd (GHD 37)

Picin rhaeadwin ar anrhydedd - bwrdd (GSH 107)

Ple trig y pendefigion? (GSH 54)

Prelad cyfarf braenarfaes (GSRH 145)

Prifio yr ydwyf fel pur afon - bêr (GEO Atodiad E)

Prid yw dy ddilid, ddeuliw ewyn - gloyw (GEO Atodiad Dd, rhif 6)

Pwy o wreiddion pur addysg? (GHD 32)

Pwy oll â gair pell i gyd? (GSC 115)

Pwy sy ’chlaw Powys â chledd? (GHD 74)

Pwy yw eryr gwŷr a’u gwin (GHD 22)

Pwy’n ŵr gwych, pen ar a gaid? (GSC 74)

Pwy’n cynnal pen iau cannwr? (GSC 21)

Pwy’n iarll hir, pen yr holl iaith? (GSC 69)

Pwy’n llew trin ar fyddin fawr? (GSC 58)

Pwy’n y gorchest pan gyrchynt? (GHD 13)

Pwy’n y siroedd pan sorren’? (GSC 65)

Pwy’r gŵr od, pêr gariadwaith (GHD 58)

Pwy’r gwayw mawr, pur gymeriad (GSC 76)

Rh mynegai

Rhaid oedd ym o blaid y blodau - pennaf (GC 65)

Rhedwch yn bont, rhoed chwi’n ben (GSC 104)

Rhên Trindawd, arawd eirf yng nghystudd (GGDT 51)

Rho Duw, Goed, rhydeg ydwyd (GSCyf 96)

Rhoed llen gudd uwch grudd greddfdrais (GGrG 13)

Rhos dy liw, Rhys deuluaidd (GSCyf 119)

Rhwydd yw Dafydd rhodd difai (GSRH 131)

Rhwym yw truain Brycheiniawg (GHS 111)

Rhych gnych wrych wlych, nych drych drist (GC 90)

Rhy-gudd llew arfrudd, llyw eurfro - gwingost (GSRH 65)

Rhyfedd na phwyllwn, rhyfyg na ddaliwn (GEO cerdd 2)

Rhys ap Gruffudd, fudd feiddiaw, rhuddiawdr - rhysedd (GEO cerdd 1)

Rhys wyn o Forys, yn farwn - y’th roed (GSC 42)

S mynegai

Sain Siôr Siôn Trefor, sein trefydd - Mars (GHD 79)

Saith fu oed Iesu, n’ad Ei sail - i’th rif (GGDT 66)

Sathrodd aur seithradd wryd (GSCyf 125)

Siesus ddaionus, adduno - ydd wyf (GIBH 46)

Synhwyrus De"us, Duw goruchaf (GC 38)

Syr Dafydd, ohedrydd hawl (GGLl 000)

Syr Rhys oedd dros orsedd draw (GSC 119)

T mynegai

Tëyrn oes yn teyrnasu (GSC 106)

Thomas a Rhopert, rhwyd pâr - gwersyllig (GEO Atodiad C, rhif 24)

Tomas fab Rhotbert, rhwyd pâr - gwersyllig (GLlBH 123)

Torred y rhifm troed y rhain (GSH 34)

Trahaearn, trwyn hen gatwrdd (GEO Atodiad Dd, rhif 40)

Trallawn Gadwgawn gydogan - a’i ferch (GGDT 108)

Treio cannoed, troi Conwy (GSH 82)

Tri maib Gilfaethwy enwir (GEO Atodiad D, rhif 17)

Tri maib taer yn aer, yn erfai - cymynynt (GLlBH 138)

Trindawd ffawd ffêr ... (GEO Atodiad C, rhif 23 (Atodiad Ch, rhif 23; Atodiad D, rhif 23; Atodiad Dd, rhif 28))

Trindawd parawd pur, traws, maws, moes eglur (GEO Atodiad C, rhif 21)

Trindod dibechod, Duw bych - diwahan (GC 51)

Trisant a fydd tra oesir (GSH 66)

Troes Duw oergwymp tros dewrgorff (GHD 24)

Troi llawngwymp trwy holl angerdd (GSC 127)

Tydi amner, tew dwymnyth (GSCyf 100)

Tyrfa wych tra fo iechyd (GSC 146)

U mynegai

Un cariad, cofiad, ond cas - nid ydoedd (GGLl 000)

Un dwyll wyt o bwyll, o ball dramwy - hoed (GEO Atodiad C, rhif 4 (Atodiad Ch, rhif 4; Atodiad D, rhif 4; Atodiad Dd, rhif 5))

Uniawn bill hirddawn o ball harddedd (GSRH 61)

Unig dyrn trais gelyrn trwsgl (GGDT 118)

W mynegai

Wrth weled cwthr twred cethr (GGrG 57)

Wrthyd, Greawdr byd, bid fy ngobaith (GEO Atodiad C, rhif 26 (Atodiad Ch, rhif 26; Atodiad D, rhif 26; Atodiad Dd, rhif 30))

Wylo’r wyf ail yr afon (GHD 26)

Wythgant annerch ddawnserch ddyn (GC 46)

Y mynegai

Y byd oll i gyd lle gwn - a gyrchant (GHS 31)

Y barwnwalch brau annwyl (GHD 19)

Y bedlwyn ir, bodlawn wyf (GSCyf 91)

Y brud hen, wyt yn bratáu (GDGor 38)

Y carw ffriwlwyd, corff Rolant (GSC 54)

Y dref fydd, da ryfeddod (GSC 144)

Ydwyf (a mi nid oedes (GSRH 138)

Y dydd y lluniwyd Addaf (GGLl 000)

Y dyn a’r gwallt dan aur gwiw (GHD 68)

Y ddaear braff dduoer heb rodd (GSH 25)

Y ddeuRys oedd ddihareb (GHD 30)

Y ddyn fwyn ni ddaw yn f’o^l (GSH 91)

Y ferch lygad ruddell fain (GLlG 60)

Y ferch wychaf o’r chwechant (GSC 158)

Y fun a gaid, fwyna’i gwedd (GSC 161)

Y fun wryf o’r fan oror (GIBH 57)

Y gigfran syfrdan ei sŵn (GDGor 53)

Y Grog ddoluriog, Dduw lwyd (GSC 148)

Y gŵr ffriwlwyd, gorff Rolant (GSC 84)

Y gŵr a’i glog yn graig las (GHD 61)

Y Gŵr a’m rhoddes rhiniau - ar dafawd (GEO Atodiad Ch, rhif 24 (Atodiad D, rhif 24; Atodiad Dd, rhif 31))

Y Gŵr a roes Ei wryd (GIBH 65)

Y gŵr digabl gwridogwyn (GSC 88)

Y gŵr o ddysg, arwydd oedd (GHD 35)

Y Gŵr o Gaer - nid gair gau (GIBH 000)

Y gŵr o’r gard, geirwir gwych (GHS 114)

Y gŵr sy tan gorsed dur (GHD 28)

Y gwŷr a wnâi’r gaer yn well (GSH 97)

Yng Nghemais y mae gleisiad (GHS 56)

Yng ngŵydd wyth tylwyth talar - cas eilgnyw (GGDT 110)

Ynghyd, gwyn fy myd, i’m hoes (GEO Atodiad D, rhif 16)

Y llew dof â lliw Dafydd (GSC 86)

Y llew’n ynnill ein ynys (GHS 28)

Y llys teg mawr, llesâd dyn (GHD 43)

Y mab a’i enw ’mhob ynys (GSC 125)

Y mab a’i glod ym mhob glyn (GHD 71)

Y mab diodwin gwinau (GSH 49)

Y mae rhoddion mawr heddiw (GSC 52)

Y mae utgorn am Watgyn (GHS 89)

Ym Mathafarn, mwy’i thyfiad (GGLl 000)

Ymryson Efa am ’r afal - o’r pren (GSH 59)

Y nos y cad Mab Rhad rhwydd (GHS 98)

Yn y ddaear sgwâr yn sgyrio - gelltydd (GSH 108)

Y paul, syth lew, pen saith wlad (GHS 21)

Yr eryr cryf ar wŷr Cred (GSC 72)

Yr haul deg, ar fy neges (GGLl 000)

Ys da ferch a ordderchodd (GSCyf 130)

Y trywyr a bortreiwyd (GHS 101)

Y Wyddfa noddfa nawddfawr (GDGor 44)

Mynegai