Cyhoeddiadau

Darlithoedd Coffa T. H. Parry-Williams

2013: Ar gyrion y cylch: David Ellis (1736-95), ei fywyd a'i waith

Lake

Audur/Gol  A. Cynfael Lake
 Cyhoeddwyd  2013
 ISBN 978-1-907029-17-2
 Cyhoeddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
 Pris £4.00
 Maint 247 x 148 mm
 Fformat Clawr papur / Paperback.

David Ellis yw pwnc y ddarlith hon, gŵr na chafodd ryw lawer o sylw hyd yn hyn. Yr oedd yn fardd ac yn offeiriad a chyfieithodd dri gwaith defosiynol i’r Gymraeg. Ei gyfraniad pwysicaf oedd trawsysgrifio rhai cannoedd o gywyddau ac awdlau beirdd yr Oesoedd Canol. Ceisir pwyso a mesur y gweithgarwch hwn a rhoi cyfrif am y diddordeb yn y traddodiad barddol.