Cyhoeddiadau

Cyfres : Diwylliant Gweledol Cymru : Y Gyfres CD-ROM

The Visual Culture of Wales: Medieval Vision (CD-ROM)

Clawr blaen 'The Visual Culture of Wales: Medieval Vision' (CD-ROM)

Awdur/
Golygydd
Peter Lord
Cyhoeddwyd   2004
ISBN 0-7083-1879-7
Cyhoeddwr  Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Pris £30.00
Maint CD-ROM
Fformat CD-ROM
(WINDOWS/MAC)

Y mae’r CD-ROM cyffrous hwn yn cyfuno amrywiaeth o ddulliau i gyflwyno diwylliant gweledol Cymru yn y cyfnod sy’n ymestyn o gwymp y llywodraeth Rufeinig yn y bumed ganrif hyd at gyfnod y Dadeni yn y bymthegfed ganrif a dechrau’r unfed ganrif ar bymtheg. Datgela’r holl ddelweddau a gwrthrychau a gynhwysir ynddo – dros 1,000 ohonynt i gyd – y cyfoeth rhyfeddol o ddelweddaeth o’r Oesoedd Canol sydd wedi goroesi yng Nghymru. Ynghyd â’r CD-ROMau Diwylliant Gweledol Cymru: Y Gymru Ddiwydiannol a Diwylliant Gweledol Cymru: Delweddu’r Genedl, bydd yr adnodd unigryw hwn yn gydymaith anhepgor i unrhyw un a chanddo ddiddordeb yn etifeddiaeth weledol Cymru.

  • 1,000 o ddelweddau o safon uchel, y rhan fwyaf ohonynt wedi’u comisiynu’n arbennig a’u cyhoeddi ar CD am y tro cyntaf
  • cyfweliadau â haneswyr, diwinyddion, archaeolegwyr ac artistiaid
  • mapiau, llyfryddiaeth, geirfa

Gofynion Cyfrifiadurol: Windows™ 95/98, Pentium 166, 64Mb RAM, 12x CD-ROM, llygoden, lliw 16-bit VGA (o leiaf), cerdyn sain gydag uchelseinyddion neu glustffonau, QuickTime™ 3 neu 4 (ar y CD-ROM); PowerMac™ 7.6.1 neu fersiwn diweddarach, gofynion eraill fel uchod. (Ar beiriant cyflym gellir rhedeg y rhaglen yn syth o’r CD-ROM; ar beiriant llai pwerus bydd angen 90Mb o ofod rhydd ar y ddisg galed.)

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o gwales.com