Cyhoeddiadau

Cyfres: Beirdd yr Uchelwyr

41: Gwaith Ieuan Gethin  

ieuangeth

 

Awdur/
Golygydd
Ann Parry Owen
Cyhoeddwyd  2013
ISBN 978-1-907029-12-7
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xviii+189

 

Bardd-uchelwr o Faglan ger Abertawe oedd Ieuan Gethin (fl. 1405–61), gŵr a gymerodd ran yng ngwrthryfel Owain Glyndŵr ym Morgannwg yn negawd cyntaf y bymthegfed ganrif. Deg cerdd yn unig a gadwyd wrth ei enw, ond y mae amrywiaeth ei bynciau yn fawr, a chawn ganddo arlwy gwahanol i’r cerddi mawl a marwnad arferol a gynhyrchai ei gyfoeswyr proffesiynol. Ceir yma sawl cerdd storïol lawn hiwmor a ffraethineb, lle y mae’n ei bortreadu ei hun fel hen ddyn y daw troeon trwstan i’w ran: lladron yn difa ei nythod gwenyn gwyllt, llwynog yn dwyn yr ŵydd y bu’n ei phesgi at y Nadolig, a’i brofiad poenus yn dal clefyd gwenerol ar ôl cyfathrach â merch hardd. Yn y casgliad hefyd ceir dwy gerdd bwysig i Owain Tudur o linach Penmynydd Môn (taid Harri VII) a dwy gerdd ddirdynnol a gyfansoddodd Ieuan yn sgil marwolaeth ei ferch a’i fab, Siôn, o’r pla du. Gallwn uniaethu’n llwyr â’i alar yn y cerddi hyn, ymatebion cwbl bersonol sydd yn rhydd o gonfensiynau arferol y canu marwnad.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com