Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr

34: Gwaith Llywelyn ap Gutun

Front cover of 'Gwaith Llywelyn ap Gutun'

Awdur/
Golygydd
 
R. Iestyn Daniel
Cyhoeddwyd    2006
ISBN 0947531238
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xviii+167

 

Yn ail hanner y bymthegfed ganrif y canai Llywelyn ap Gutun, bardd dawnus, llawn dychymyg, a gysylltir â gororau gogledd-ddwyrain Powys. Er mai telynor ydoedd wrth ei alwedigaeth, troes ei law at farddoni yn ogystal ac y mae deunaw o’i gerddi wedi goroesi. Dychan ac ymryson yw ei brif themâu, ond ceir ganddo hefyd gerddi gofyn a serch, a marwnad rymus ar farwolaeth ei fab ifanc. Heblaw canu’r delyn a chlera, bu’r cymeriad eofn ond byrbwyll hwn yn crwydro Cymru benbaladr yn cymhortha am ŵyn a phethau eraill ac y mae’r profiadau a’r anturiaethau a gafodd yn ychwanegu at ddiddordeb a difyrrwch ei gerddi.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com