Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr

31: Gwaith Llawdden

Front cover of 'Gwaith Llawdden'

Awdur/
Golygydd
 
R. Iestyn Daniel
Cyhoeddwyd    2006
ISBN 0 947531 77 7
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xx+287

 

Blodeuai Llawdden yng nghanol y bymthegfed ganrif a bu’n clera yng nghanolbarth Cymru, yn y de-ddwyrain a’r Gororau. Dengys ei waith feistrolaeth gyflawn ar gerdd dafod draddodiadol ac yr oedd yn enwog am safon a chywirdeb ei ganu. Cywyddau yw’r rhan fwyaf o’r cerddi sydd wedi eu priodoli iddo a chanodd ar themâu megis moliant, serch, crefydd, gofyn a diolch. Y mae rhai o’i ddisgrifiadau o anifeiliaid a gwrthrychau eraill yn gofiadwy iawn ac ymdeimlir yn ei waith â phersonoliaeth ddiddan a hyderus.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com