Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr

22: Gwaith Mathau Brwmffild 

Front cover of 'Gwaith Mathau Brwmffild'

Awdur/
Golygydd
 
A. Cynfael Lake
Cyhoeddwyd    2002
ISBN 0 947531 76 9
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xv+129

 

Ymddengys mai clerwr crwydrol o Faelor Gymraeg oedd Mathau Brwmffild a chanai rhwng tua 1530 a 1545. Erys ar glawr un ar hugain o’i gerddi, yn awdlau, yn gywyddau ac yn englynion, a’r cyfan, ac eithrio un cywydd serch, yn gerddi defodol. Yr hyn sy’n hynod ynghylch ei ganu yw ei fod yn cyfarch uchelwyr o bob rhan o Gymru. Ymwelodd â chartrefi yn siroedd Môn, Arfon, Meirion, Dinbych, y Fflint, Caerfyrddin ac Aberteifi. Canodd glodydd uchelwyr a fwynhâi gwmnïaeth y beirdd, gwŷr megis Syr Wiliam Gruffudd o’r Penrhyn, Lewys Gwyn, Trefesgob, a Gruffudd Dwnn, Ystradmerthyr, ond canodd hefyd i unigolion na wyddys am unrhyw ganu arall iddynt.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com