Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr|

21: Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest

Front cover of 'Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest'

Awdur/
Golygydd
 
R. Iestyn Daniel
Cyhoeddwyd   2002
ISBN 0 947531 71 8
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xviii+213

 

Cyhoeddir yn y gyfrol hon waith Dafydd y Coed a chwech o feirdd eraill a ganai yn ail hanner y bymthegfed ganrif ac y cedwir eu gwaith yn Llyfr Coch Hergest. Y mae’r amrywiaeth mawr o bynciau y cenir amdanynt yn y cerddi a olygir yma – yn gerddi mawl, cerddi crefyddol a cherddi dychan i bersonau a lleoedd penodol – yn ddrych o amrywiaeth y farddoniaeth a gedwir yn y llawysgrif hynod hon. 

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com