Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr|

20: Gwaith Dafydd Epynt  

Front cover of 'Gwaith Dafydd Epynt'

Awdur/
Golygydd
 
Owen Thomas
Cyhoeddwyd    2002
ISBN 0 947531 51 3
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xx+214

 

Bardd o Frycheiniog oedd Dafydd Epynt a ganai yn ail hanner y bymthegfed ganrif a dechrau’r ganrif ganlynol. Y mae ei gerddi yn ei gysylltu’n arbennig â’r ardal o gwmpas Aberhonddu a’r Fenni, a chanodd fawl a marwnad i rai o brif deuluoedd yr ardal honno, yn cynnwys aelodau o deuluoedd yr Hafardiaid a’r Herbertiaid. Canodd hefyd gerdd i Gynog, nawddsant yr eglwys ym Merthyr Cynog, a cherdd i Gathen Sant yn ymbil arno i’w wella rhag clefyd y deirton (sef math o falaria). Nodwedd bwysig ar waith Dafydd Epynt yw’r ffaith fod testun y mwyafrif o’i gerddi wedi ei gofnodi ganddo ef ei hun yn y llawysgrifau.

 Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com