Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr|

16: Gwaith Hywel Swrdwal a’i Deulu

Front cover of 'Gwaith Hywel Swrdwal a’i Deulu'

Awdur/
Golygydd
 
Dylan Foster Evans
Cyhoeddwyd    2000
ISBN 0947531904
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xx+244

 

Cyhoeddir yn y gyfrol hon waith Hywel Swrdwal a’i ddau fab, Ieuan a Dafydd. Y mae eu canu yn gwbl nodweddiadol o ganu’r bymthegfed ganrif. Canu mawl a marwnad uchelwyr yw’r rhan fwyaf ohono, ac y mae’n amlwg fod y teulu yn ymuniaethu â dosbarth o uchelwyr yn y Mers a oedd yn Iorciaid o ran teyrngarwch ac yn perthyn yn agos ar lefel deuluol. O ganlyniad, y mae’r cerddi yn ffynhonnell werthfawr ar gyfer hanes y cyfnod, yn enwedig cerddi megis marwnad Wiliam Herbert o Raglan a marwnad ei hanner brawd, Watgyn Fychan. Yn y ddwy gerdd hyn y gwelir teimladau gwladgarol y beirdd yn fwyaf amlwg wrth iddynt ddatgelu llawer o’u syniadau a’u rhagfarnau.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com