Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr|

14: Gwaith Ieuan Brydydd Hir 

Front cover of 'Gwaith Ieuan Brydydd Hir'

Awdur/
Golygydd
M. Paul Bryant-Quinn
Cyhoeddwyd    2000
ISBN 0947531750
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xx+213

 

Ceir yn y gyfrol hon waith Ieuan Brydydd Hir, bardd o Ardudwy ym Meirionnydd a ganai yn ail hanner y bymthegfed ganrif. Cadwyd tair ar ddeg o gerddi y credir eu bod yn waith dilys Ieuan, ac yn ogystal â’r rhain golygir yma mewn atodiadau ddwy gerdd amheus eu hawduraeth a thri chywydd ymryson o waith Tudur Penllyn. Cerddi crefyddol yw’r mwyafrif o’r cerddi sydd wedi goroesi: yn ganu penydiol, yn foliant i gysegrfannau (megis crogau Aberhonddu, Caer a ffynnon Gwenfrewy) ac yn fyfyrdod cofiadwy ar arwyddocâd bywyd a dioddefaint gan y bardd drwy gyfrwng ei grefft farddol a delweddau ei ffydd.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com