Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr|

13: Gwaith Casnodyn  

Front cover of 'Gwaith Casnodyn'

Awdur/
Golygydd
R. Iestyn Daniel
Cyhoeddwyd   1999
ISBN 094753170X
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xvii+197

 

Golygir yn y gyfrol hon waith Casnodyn, bardd a ganai yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar ddeg, ac un o’r beirdd pwysicaf o blith y Gogynfeirdd diweddar. Hanai o Gilfái ger Abertawe, a chanodd ym Morgannwg, Ceredigion a gorllewin Gwynedd. Cadwyd deuddeg cerdd o’i eiddo, yn gerddi mawl, marwnad, serch, dychan a cherddi crefyddol. Er mai bardd traddodiadol a cheidwadol ei ogwydd ydoedd, eto ceir yn ei waith elfennau newydd sy’n rhagflaenu canu serch y Cywyddwyr cynnar, a thrwy ei ddefnydd cywrain a chyson o’r gynghanedd chwaraeodd ran bwysig yn natblygiad y gynghanedd gaeth.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com