Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr|

12: Gwaith Siôn ap Hywel

Front cover of 'Gwaith Siôn ap Hywel'

Awdur/
Golygydd
 
A. Cynfael Lake
Cyhoeddwyd   1999
ISBN 0947531556
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xvii+215

 

Golygir yn y gyfrol hon waith Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan, bardd o Dreffynnon yn sir y Fflint a ganai yn hanner cyntaf yr unfed ganrif ar bymtheg. Erys chwech ar hugain o gywyddau ac awdlau o’i waith, ynghyd â dyrnaid o englynion a chwpledi. Yr oedd Siôn yn enghraifft wiw o’r uchelwr a ganai ar ei fwyd ei hun, ac adlewyrchir hynny yn yr amrywiaeth diddorol o destunau y canodd arnynt: yn ogystal â cherddi defodol, canodd gerddi serch a cherddi crefyddol, cywydd i gardwyr a diswyr a chywydd yn mawrygu Ynys Môn a’i thrigolion.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com