Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr|

07: Gwaith Dafydd Gorlech   

Front cover of 'Gwaith Dafydd Gorlech'

Awdur/
Golygydd
Erwain H. Rheinallt
Cyhoeddwyd    1997
ISBN 0947531548
Cyhoeddwyr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xiv+105

 

Cyhoeddir yma am y tro cyntaf waith Dafydd Gorlech, bardd brudiol a ganai yn fras rhwng tua 1466/70 a thua 1490. Cysylltid ef, yn ôl pob tebyg, ag Abergorlech, plwyf gynt yng nghwmwd Caeo, y Cantref Mawr. Yr oedd yn fardd dysgedig iawn, ac y mae ei waith yn gyforiog o fotiffau a themâu brudiol yn ogystal â chyfeiriadau at destunau brudiol o’r gorffennol.

Cadwyd saith cywydd yn unig o’i waith yn y llawysgrifau, rhan fechan iawn, mae’n sicr, o’i gynnyrch barddol. Dau gywydd yn unig a gysylltir â noddwyr, y ddau yn gywyddau brud ar ffurf cywyddau gofyn, gydag un ohonynt wedi ei ganu i Syr Rhosier Fychan, yr Iorciad dylanwadol iawn o Dretŵr, yn gofyn march iddo ar ran Morys Fychan. Y mae’r cerddi eraill yn fwy cyffredinol eu cynnwys, gyda chymysgedd o gyfeiriadau brudiol penodol ac amhenodol.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o gwales.com