Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr

05: Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac Eraill

Front cover of 'Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac Eraill' 

Awdur/ Golygydd
 
Ann Parry Owen a Dylan Foster Evans
Cyhoeddwyd   1996
ISBN 0947531149
Cyhoeddwr  Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xvii+219

 

Cynhwysir yn y gyfrol hon gerddi a ychwanegwyd at ‘drydedd haen’ Llawysgrif Hendregadredd, pan oedd y llawysgrif yn ôl pob tebyg yn ‘llyfr llys’ i Ieuan Llwyd o Lyn Aeron yng Ngheredigion yn ail chwarter y bedwaredd ganrif ar ddeg. Mae nifer o’r cerddi wedi eu canu i aelodau o deulu Ieuan Llwyd yn ogystal ag i’w gydnabod megis Syr Rhys ap Gruffudd, noddwr tebygol gramadeg Einion Offeiriad, a Tomas ap Rhotbert, a oedd yn bedellus yng Ngheredigion. Ceir yma hefyd y golygiad cyntaf o gyfres hirfaith o englynion a ganodd Dafydd ap Gwilym ‘I’r Grog o Gaer’; er bod Thomas Parry wedi gwrthod yr englynion hyn yn wreiddiol o ganon Dafydd ap Gwilym fe’u derbyniodd yn ddigwestiwn yn ddiweddarach. Golygir hefyd y ddwy awdl a gadwyd inni o waith Llywelyn Ddu ab y Pastard, sef marwnad i deulu Trefynor, nid nepell o gartref Ieuan Llwyd yng Nglyn Aeron, ac awdl ddychan lem a maith a ganodd i wyth gŵr anffodus. Cedwir y naill yn Llawysgrif Hendregadredd a’r llall yn Llyfr Coch Hergest.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com