Cyhoeddiadau

Cyfres : Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg

Effeithiau Twristiaeth ar yr Iaith Gymraeg yng Ngogledd-Orllewin Cymru 

Clawr blaen 'Effeithiau Twristiaeth ar yr Iaith Gymraeg yng Ngogledd-Orllewin Cymru'

Awdur/
Golygydd
Dylan Phillips & Catrin Thomas
 Cyhoeddwyd   2001
 ISBN 0 947531 31 9
 Cyhoeddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
 Pris £12.50
 Maint 295 x 210mm
 Fformat Clawr papur/Paperback, Rhagymadrodd a 3 atodiad/Introduction and 3 appendices (dwyieithog)

Ceir yn y gyfrol hon grynodeb o brif ganfyddiadau ac argymhellion gwaith ymchwil a gynhaliwyd yn sgil prosiect ymchwil Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg. Nod y gwaith oedd samplu barn a chasglu tystiolaeth am y berthynas rhwng twristiaeth, mewnfudiad a defnydd iaith yng ngogledd-orllewin Cymru, ardal a ystyrir yn un o gadarnleoedd y Gymraeg ac un sy’n dra phoblogaidd fel cyrchfan i dwristiaid. Cynhaliwyd y gwaith maes mewn tair cymuned benodol, sef Llanberis (Arfon), Llanengan (Dwyfor) a Llanfair Mathafarn Eithaf (Ynys Môn).