Cyhoeddiadau

Cyfres : Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg

Language and Community in the Nineteenth Century 

Clawr blaen 'Language and Community in the Nineteenth Century'

Awdur/
Golygydd
Geraint H. Jenkins
 Cyhoeddwyd  1998
 ISBN 0708314678
 Cyhoeddwr Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 Pris £15.99
 Maint 237 x 154mm
 Fformat Clawr papur/Paperback, xv+437

Hon yw’r drydedd gyfrol mewn cyfres arloesol o astudiaethau ar hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg. Ceir ynddi bedair pennod ar ddeg, wedi eu hysgrifennu gan arbenigwyr cydnabyddedig, ynghyd â llu o fapiau a ffigurau esboniadol. Nod y gyfrol yw egluro’r berthynas gymhleth rhwng iaith a chymuned yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg estynedig. Trafodir tynged yr iaith Gymraeg o fewn cyd-destun Celtaidd a sonnir hefyd am brofiad rhai o ieithoedd canolbarth Ewrop.
 
Y mae fersiwn Cymraeg o’r gyfrol hon ar gael yn ogystal: Iaith Carreg fy Aelwyd.