Cyhoeddiadau

Cyfres : Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg

Gwnewch Bopeth yn Gymraeg: Yr Iaith Gymraeg a’i Pheuoedd 1801–1911  

Clawr blaen 'Gwnewch Bopeth yn Gymraeg'

Awdur/
Golygydd
Geraint H. Jenkins
 Cyhoeddwyd  1999
 ISBN 0708315739
 Cyhoeddwr Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 Pris £25
 Maint 237 x 154mm
 Fformat Clawr papur/Paperback, xv+598

Hon yw’r bumed gyfrol mewn cyfres arloesol o astudiaethau safonol ar hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg. Ceir ynddi ddwy bennod ar hugain, wedi eu llunio gan arbenigwyr cydnabyddedig, yn ymdrin â statws y Gymraeg mewn gwahanol beuoedd cymdeithasol, gan gynnwys amaethyddiaeth, addysg, crefydd, gwleidyddiaeth, y gyfraith a diwylliant. Trafodir hefyd ymagweddau at y Gymraeg a’r ymgais i wrthsefyll y duedd i’w gwthio i’r cyrion.
 
Y mae fersiwn Saesneg o’r gyfrol hon ar gael yn ogystal: The Welsh Language and its Social Domains.