Cyhoeddiadau

Cyfres : Darlithoedd Coffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams

2009: Iolo Morganwg y Gweriniaethwr 

 

Iolo Morganwg y Gweriniaethwr

Awdur/
Golygydd
Geraint H. Jenkins
Cyhoeddwyd   2010
ISBN 9781907029035
Cyhoeddwr  Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £2.50
Maint 210 x 138 mm
Fformat Clawr papur/Paperback, 27tt./pp

Yn y ddarlith hon y mae Geraint H. Jenkins yn trafod hynt a helynt Iolo Morganwg (1747–1826) yn y cyfnod hyd at ei ben blwydd yn 48 oed, gan ganolbwyntio ar ddau gwestiwn. Yn gyntaf, sut a phaham y daeth Iolo Morganwg yn weriniaethwr? Ac, yn ail, sut y mynegodd ei radicaliaeth danbaid yn ystod ei fywyd tymhestlog yn Llundain rhwng 1791 a 1795?