Cyhoeddiadau

Cymru a'r Chwyldro Ffrengig

Welsh Poetry of the French Revolution 1789-1805

clawr-cathrynWP

Awdur/
Golygydd
Cathryn Charnell-White
Cyhoeddwyd    2012
ISBN 978-0708325285
Cyhoeddwr Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Pris £24.99
Maint 234 x 156 mm
Fformat 474pp - 2 ddelwedd du a gwyn

 

Mae’r flodeugerdd hon yn cyflwyno detholiad o gerddi Cymraeg a gyfansoddwyd mewn ymateb i’r Chwyldro Ffrengig, Rhyfeloedd y Chwyldro a’r dadleuon a enynnwyd gan y rhain ym Mhrydain. Dyma’r tro cyntaf iddynt ymddangos wedi eu golygu a’u cyfieithu i Saesneg yn ogystal. Dengys y cerddi sut roedd beirdd Cymraeg yng Nghymru ac yn Llundain yn ymateb i’r dadleuon ynglŷn â’r Chwyldro ac yn archwilio’r cysyniad o Gymreictod ac o Brydeindod mewn awdlau eisteddfodol, cerddi dychan beiddgar a cherddi o fawl i arwyr lleol a chenedlaethol.

Am ragor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru neu i archebu, ewch i: www.uwp.co.uk