Cwlt y Seintiau yng Nghymru

     

Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau a Chyd-destunau 

16-19 Medi 2014, Canolfan Halliwell, Caerfyrddin

 

Cynhelir y gynhadledd hon fel rhan o'r prosiect 'Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau Cymraeg Canoloesol a'u Trosglwyddiad', a ariennir gan yr AHRC. Prif nod y prosiect yw creu golygiad electronig o'r farddoniaeth a gyfeiriwyd at y seintiau, bucheddau rhyddiaith y seintiau ac achau'r seintiau, sef y tri math o destun sy'n ffurfio corpws hagiograffi'r Gymraeg.

Yn y gynhadledd hon trafodir y testunau hyn. Y bwriad hefyd yw eu lleoli mewn sawl cyd-destun. Gellir, felly, drafod holl rychwant yr ymatebion lleol i len hagiograffyddol ar draws y gwledydd Celtaidd, Prydain ac Ewrop.

http://www.seintiaucymru.ac.uk

Cliciwch yma i weld raglan ddrafft

Cliciwch yma i gael ffurflen gofrestru.

Cliciwch yma i gofrestru ar lein.