Cynadleddau, Gweithdai, Ffora a Seminarau

 

‘Llawysgrifau Cymru 800–1800’

9–11 Medi 2020

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Galwad am bapurau 

 

Cynhelir y gynhadledd hon ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddathlu cyhoeddi A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes gan Daniel Huws. Y prif siaradwyr fydd David Dumville, Ceridwen Lloyd-Morgan, Bernard Meehan, Paul Russell a Richard Sharpe.

Gwahoddir cynigion am bapurau 25 munud, yn y Gymraeg neu’r Saesneg, ar unrhyw agwedd ar lawysgrifau Cymraeg, Lladin a Saesneg o Gymru, gan gynnwys eu gwneuthuriad, paleograffeg, celf, ysgrifwyr, noddwyr, casglwyr, cadwraeth, astudiaethau testunol a chyflwyno digidol.

Croesewir papurau gan fyfyrwyr ymchwil, yn ogystal ag ysgolheigion profiadol, a gall myfyrwyr geisio am fwrsariaethau tuag at gostau mynychu’r gynhadledd. Bwriedir cynnal diwrnod hyfforddiant ar astudiaethau llawysgrifol ar 8 Medi 2020.

Dylid anfon crynodebau (hyd at 250 o eiriau) erbyn 31 Ionawr 2020 at: Dr Angharad Elias, Swyddog Gweinyddol, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH,Ffôn: (01970) 636543 E-bost: a.elias@cymru.ac.uk

 

A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800–c.1800

DANIEL HUWS

I’w gyhoeddi mewn tair cyfrol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru  a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Medi 2020.

Rhwng 1 Hydref 2019 ac 1 Ebrill 2020, cynigir pris arbennig o £270 – gostyngiad o 25% – i danysgrifwyr. Gweler y ffurflen am fwy o wybodaeth neu ewch i www.llyfrgell.cymru/repertory

 ******************************************************************************************

 

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal cyfres o ffora (neu gynadleddau undydd) yn rheolaidd. Fel arfer, cynhelir un fforwm i bob prosiect bob blwyddyn.

Os hoffech dderbyn manylion am ein ffora, anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad i: canolfan@cymru.ac.uk. Cedwir yr wybodaeth hon ar ein systemau cyfrifiadur er mwyn anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan. Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall.  

SEMINARAU
 

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal dwy gyfres o seminarau (yn aml ar waith mewn llaw) bob blwyddyn. Fe’u cynhelir fel arfer yn Ystafell Seminar y Ganolfan am 5:00 o’r gloch bob yn ail ddydd Iau yn ystod tymhorau’r Pasg a’r Hydref. Y mae’r rhan fwyaf o bapurau tua 50 munud o hyd, gan adael rhyw 20 munud ar y diwedd ar gyfer cwestiynau. Estynnir croeso cynnes i bawb.

Os hoffech dderbyn manylion am ein seminarau a’n cynadleddau drwy’r post, anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad i: canolfan@cymru.ac.uk. Cedwir yr wybodaeth hon ar ein systemau cyfrifiadur er mwyn anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan. Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall. 

 Seminarau Tymor y Gwanwyn 2020