Cynadleddau, Gweithdai, Ffora a Seminarau

 

Cynhadledd Llawysgrifau Cymru

20-22 Mehefin yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac ar lein 

Cynhelir y gynhadledd hybrid hon ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddathlu cyhoeddi A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes, c.800-c.1800 gan Daniel Huws.

Y prif siaradwyr fydd Ceridwen Lloyd-Morgan, Bernard Meehan, a Paul Russell. Yn ogystal, cyflwynir dros ddeg ar hugain o bapurau adrannol ar agweddau ar lawysgrifau o Gymru, gan gynnwys eu gwneuthuriad, paleograffeg, ysgrifwyr, noddwyr, casglwyr, astudiaethau testunol a chyflwyno digidol. Gwasgwch yma i weld ddrafft o’r rhaglen (yn amodol ar fân newidiadau). 

Er mwyn cofrestru i’r gynhadledd wyneb i wyneb yn y Llyfrgell Genedlaethol: https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/t-qjvjyly

Neu

Tocyn 3 diwrnod ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/t-yaqaprd

Diwrnod 1 ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/t-gaxazng

Diwrnod 2 ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/t-krorqon

Diwrnod 3 ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/t-yaqadag

Croeso cynnes i bawb

Am fwy o wybodaeth am y repertory ewch i www.llyfrgell.cymru/repertory

***

 ******************************************************************************************

 

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal cyfres o ffora (neu gynadleddau undydd) yn rheolaidd. Fel arfer, cynhelir un fforwm i bob prosiect bob blwyddyn.

Os hoffech dderbyn manylion am ein ffora, anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad i: canolfan@cymru.ac.uk. Cedwir yr wybodaeth hon ar ein systemau cyfrifiadur er mwyn anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan. Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall.  

SEMINARAU
 

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal dwy gyfres o seminarau (yn aml ar waith mewn llaw) bob blwyddyn. Fe’u cynhelir fel arfer yn Ystafell Seminar y Ganolfan am 5:00 o’r gloch bob yn ail ddydd Iau yn ystod tymhorau’r Pasg a’r Hydref. Y mae’r rhan fwyaf o bapurau tua 50 munud o hyd, gan adael rhyw 20 munud ar y diwedd ar gyfer cwestiynau. Estynnir croeso cynnes i bawb.

Os hoffech dderbyn manylion am ein seminarau a’n cynadleddau drwy’r post, anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad i: canolfan@cymru.ac.uk. Cedwir yr wybodaeth hon ar ein systemau cyfrifiadur er mwyn anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan. Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall. 

 Cynhelir y Seminarau ar-lein drwy Zoom. Ebostiwch a.elias@cymru.ac.uk er mwyn derbyn y ddolen i ymuno.

Gallwch wylio recordiad o’n digwyddiadau ar lein ar ein sianel YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCYeY8DFPY4j3Y1KXnDSp6VA

Cyfres Seminarau Tymor y Gwanwyn 2022