Cyflwyniad i'r Ganolfan

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn sefydliad ymchwil wedi’i leoli gerllaw Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.  

Yr ydym yn cynnal prosiectau cydweithredol ar iaith, llên a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Cadarnhawyd ein statws fel canolfan ragoriaeth ryngwladol ym maes Astudiaethau Celtaidd gan ganlyniad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, a ddyfarnodd fod 65% o’n gwaith ymchwil o’r safon uchaf yn fyd-eang neu'n rhagori'n rhyngwladol (4/3*).

   

Y Ganolfan Uwchefrydiau
Cymreig a Cheltaidd

Rhagor amdanom . . .