Y Gofrestrfa

Diolch am ymweld â thudalennau gwe Cofrestrfa’r Brifysgol.

Gellir dod o hyd i wybodaeth i Fyfyrwyr a Chanolfannau Cydweithredol drwy bori yn y ddewislen i’r chwith, neu ddefnyddio’r Dolenni Cyflym isod.

Ymholiadau Astudio - Chwilio am Gwrs a Sefydliad
Ceisiadau am Dystysgrif a Chadarnhad o Ddyfarniad
Siarter Myfyrwyr Prifysgol Cymru
Y Llyfrgell Arlein
Apeliadau a Chwynion
Cwestiynau Cyffredin

Neu, os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, mae croeso i chi anfon ebost i registryhelpdesk@cymru.ac.uk