Dathliad Graddio 2018 - Llinell Amser

Mae’r llinell amser isod yn egluro’r broses gofrestru’n fanwl. Cyfeiriwch at y llinell amser hon cyn cysylltu â’r Tîm Graddio am eich cofrestriad.

1. Bydd cofrestru’n agor ddydd Mercher 7 Mawrth 2018 ac yn cau ddydd Gwener 27 Ebrill 2018. Bydd y ffurflen ar gael o hafan y Dathliad Graddio

2. Bydd cofrestru’n cau ar ddydd Gwener 27 Ebrill 2018. Nodwch na fydd graddedigion na fydd wedi cofrestru erbyn y dyddiad hwn yn gallu dod i’r Dathliad Graddio.

3. Unwaith y byddwch wedi anfon y ffurflen mynegi diddordeb, byddwch yn derbyn ebost awtomatig yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais ac yn cadarnhau’r manylion a gyflwynwyd gennych. Os nad ydych yn derbyn y neges ebost hon edrychwch yn eich ffolder sbam/post sothach. Os na fyddwch wedi derbyn yr ebost o fewn 24 awr, e-bostiwch graduation@cymru.ac.uk peidiwch ag ailgofrestru.

4. Ar ôl i’r cyfnod cofrestru gau, bydd staff y Brifysgol yn gwirio a ydych chi’n gymwys i ddod a byddwch yn derbyn ebost yn cadarnhau a yw eich cais yn llwyddiannus. Os nad ydych wedi derbyn yr ebost hwn erbyn 7 Mai 2018, ebostiwch graduation@cymru.ac.uk Mae’r Brifysgol yn derbyn nifer fawr o ymholiadau yn ystod y cyfnod hwn a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

5. Bydd yr holl raddedigion cymwys yn derbyn cadarnhad o gymhwyster drwy ebost erbyn dydd Llun 7 Mai 2018. Bydd yr ebost hwn yn cynnwys dolen y bydd angen i raddedigion ei dilyn i gadarnhau a ydyn nhw’n bwriadu dod i’r digwyddiad. Bydd gan raddedigion tan dydd Gwener 18 Mai 2018 i gadarnhau eu presenoldeb. Yn anffodus ni fydd modd i ni gadw eich lle os na fyddwch yn cadarnhau eich presenoldeb erbyn hynny felly gwnewch yn siŵr na fyddwch yn colli eich cyfle!

6. Bydd gwybodaeth gyffredinol am logi gŵn, ffotograffiaeth, llety a theithio ar gael yn y Pecyn Gwybodaeth i Raddedigion ar wefan y Brifysgol o 31 Mai 2018 ymlaen.

7. Os ydych chi’n gwneud cais am Lythyr Gwahoddiad Fisa i chi neu eich gwestai/gwesteion, caiff hwn ei anfon drwy ebost pan fyddwch wedi cadarnhau y byddwch yn bresennol. Os na fyddwch wedi derbyn copi electronig o’r Llythyr Gwahoddiad Fisa erbyn 25 Mai 2018, e-bostiwch graduation@cymru.ac.uk 

8. Unwaith y bydd niferoedd y graddedigion wedi’u cadarnhau, bydd dyddiad ac amser y seremoni’n cael eu e-bostio atoch. Os na fyddwch wedi derbyn y neges ebost hon erbyn 13 Mehefin 2018, e-bostiwch graduation@cymru.ac.uk

9. Unwaith i chi dderbyn cadarnhad o ddyddiad ac amser eich seremoni, gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod archeb i logi eich gŵn a ffotograffiaeth.