Dathliad Graddio Prifysgol Cymru 2020

Gyda gofid rydym wedi penderfynu gohirio ein seremonïau graddio yn haf 2020. Gwerthfawrogwn y bydd y newyddion yma yn siom, ond gallwn eich sicrhau nad ar chwarae bach y gwnaethpwyd y penderfyniad hwn.

Mae’n wirioneddol flin gennym am yr anghyfleustra a achosir gan hyn, ond ar ôl ystyriaeth ofalus, ein prif bryder yw iechyd a llesiant ein myfyrwyr, eu gwesteion a’n staff – yn enwedig yn y fath amserau ansicr a heriol.

 

UNRHYW CWESTIYNAU?

Cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad: 
graduation@cymru.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, cliciwch yma.

iStock_11950672_LARGE