Arolwg Myfyrwyr 2018/19

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, mae myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar raglenni astudio a ddilysir gan Brifysgol Cymru yn cael cynnig cyfle i rannu eu profiadau o’r flwyddyn academaidd flaenorol, a hynny’n ddienw.

Mae eich adborth yn bwysig oherwydd mae’n dylanwadu ar benderfyniadau’n ymwneud â datblygiad cymuned PC er mwyn cyfoethogi’r modd y cyflwynir profiad myfyriwr o ansawdd i bawb.

Mae’r Arolwg yn cau am hanner nos ar 21 Ionawr 2019. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ymatebion.

Cliciwch yma i gwblhau’r Arolwg yn Gymraeg

Click here to enter the Survey in English

Haga clic aquí para ver la encuesta en español

انقر هنا لاستكمال الاستبيان باللغة العربية

点击这里可以进入中文版的调查表