Priodasau

Does dim amheuaeth fod Neuadd Gregynog ymysg y lleoliadau mwyaf rhamantus, â rhin symbolaeth cyfnod Tywysogion Cymru ac arwyddocâd diwylliannol yn perthyn i’r lle. Gadewch i chwaeth ragorol y chwiorydd Davies wneud argraff ar eich gwesteion, mewn adeilad lle'r arferai paentiadau gan Renoir, Monet a Picasso addurno'r waliau, a lle saif cerfluniau Rodin hyd heddiw.

Os hoffech chi logi’r tŷ cyfan, gellir trefnu pecynnau neilltuedig, sy’n cynnig preifatrwydd ac arbenigedd ar ddiwrnod eich priodas.

Trwydded ar gyfer seremonïau sifil

Mae trwydded ar gyfer seremonïau sifil gan bedair o’nhystafelloedd hanesyddol, o’r Ystafell Gerddoriaeth, sydd a llei 180 mewn seremoni, i Ystafell Blaenau, gyda’i cherfiadauysblennydd o’r 17eg ganrif. Neu gallech ddewis y Llyfrgell gyda’idodrefn Art Deco neu’r Ystafell Gyffredin Hŷ, gyda’i phiano a’igweithiau celfyddyd cain, ar gyfer seremoniau llai o faint. Music room Civil  Rothwell wedding SCR

Turner outside

 

"Diolch am wneud ein priodas yn llwyddiant, rydych chi i’ch canmol am yr holl ymdrech, oedd y tu hwnt i unrhyw beth y gellid ei ddisgwyl.''

 

Gyda gerddi Rhestredig Gradd 1 bendigedig, mae’r tiroedd o gwmpas yn cynnig cyfleoedd heb eu hail ar gyfer ffotograffau gyda chefnlen fawreddog o ffynonellau, coed a phlanhigion Rhododendron. (Gweler adran Gerddi a Llwybrau y llyfryn hwn).

Yng Ngregynog, mae’r croeso Cymreig yn wirioneddol gynnes, ac yn canolbwyntio ar gyflenwi’r gwasanaeth gorau posibl. Rydym yn dal dyfarniad ‘Hospitality Assured’ clodfawr ers 2002, a phob blwyddyn mae cofnod boddhad ein gwesteion dros 85%, gyda’r lefelau uchel o argymhellion person i berson yn tystio i hynny.

Pecynnau Priodas Neilltuedig

Yn wahanol i lawer o dai hanesyddol, mae Gregynog wedi cadw ei hyblygrwydd, ac wedi ychwanegu dychymyg a dealltwriaeth er mwyn creu
priodasau a phecynnau neilltuedig. Fe welwch chi y gallwn ni ddarparu’r union beth rydych chi’n chwilio amdano, gan gynnwys pebyll mawr ar y lawntiau neu brynhawn tawel o croquet.

Mae hyd yn oed dau safle glanio hofrennydd yma i’r rheini sy’n dymuno hedfan i mewn neu allan o feysydd awyr lleol. Mae rhestr o gyflenwyr cymeradwy yn cynorthwyo’ch difyrrwch gyda’r nos.

'' Roedd diwrnod fy mhriodas yn wych, yn well nag y gallwn i fod wedi dychmygu. Roedd y staff i gyd yn rhagorol ac yn helpu gyda phopeth, yn enwedig y pethau bach ychwanegol fel mynd â’r cardiau a’r anrhegion a’u cadw’n ddiogel, trefnu’r seddi wrth y bwrdd a bwyd i’r plant ychwanegol a ddaeth heb i mi orfod gwneud dim byd, a’r dj heb ddod â’r gân iawn ar gyfer y ddawns gyntaf; roedd rhywun yno drwy’r amser pan oedd angen. Roedd y bwyd yn dda hefyd, ac mae llawer o bobl wedi dweud wrthyf i mor dda oedd y staff a’r bwyd o safon uwch o lawer na nifer o briodasau roedden nhw wedi bod iddyn nhw.”

Y Neithior

Mae’n Prif Gogydd wedi cynllunio amrywiaeth gwych o fwydlenni at bob dant, gyda nifer o opsiynau ar gyfer eich Neithior a’ch derbyniad gyda’r nos.

                                               Bwydlen enghreifftiol

                                                          Yr Holst  

 • Salad Tomato a Mozzarella gyda Ham Parma, Rocet a Chnau Pîn wedi’u tostio
 • Tortellini Caws Gafr Cymreig gyda Salad Perlysiau Cain a Dresin Pupur Rhost
 • Cacen Cranc â Saws Hollandaise a Sbigoglys Bach

  Yr uchod wedi’u gweini â dewis o fara 

                                                    ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 • Confit Hwyaden Rost â Thatws wedi’u Malu â Jus Teim o’r Ardd
 • Sirloin Eidion Cymreig Rhost, Pwdin Swydd Efrog, Saws Madeira
 • Draenog y Môr wedi’i Ffrio ar Fresych Siampaen gyda Pancetta a Grawnwin
 • Risotto Pwmpen gyda Theim a Chaws Parmesan 

                                                   ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 • Tarten Gellyg ac Almon gyda Hufen Iâ Hufen Tolch
 • Crème Brulee Mafon â Theisen Berffro
 • Torte Siocled â Hufen Marscapone 

                                                    ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 • Caws
 • Gyda grawnwin a bisgedi 

                                                   ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 • Coffi a Siocled

Mae amrywiaeth o becynnau diodydd sy’n cynnig coctels a champagne hefyd ar gael.

FullMusicRoomshot

"Diolch am ddiwrnod bendigedig y gwnawn ni ei gofio am byth. Roedd pawb yn dweud mor hyfryd oedd y staff, mor wych oedd y bwyd a mor hardd oedd y Neuadd.''

Mae’r llawlyfr priodasau llawn ar gael drwy wneud cais, cwblhewch y ffurflen ymholi am ragor o fanylion.