Neuadd Gregynog

Gregynog Hall

 

Cafwyd croeso yma ers canrifoedd

Hen dŷ yn gwisgo wyneb Oes Fictoria. Er ei fod ymhell o bob dinas,gwnaeth gyfraniad i hanes, celfyddyd a gwleidyddiaeth Cymru.Lle bu unwaith ystad nobl, bellach ceir canolfan gynadledda prifysgol, ond erys y tŷ yng nghalon y gymuned

Bridge and Trees

Ein Haddewid Gwasanaeth

Rydym yn anelu at ddarparu gwasanaeth archebu a chyrraedd a gadael effeithlon a chwrtais, llofftydd glân, cyfforddus wedi eu gwasanaethu’n dda, ystafelloedd cyfarfod gydag offer da, a dewis da o fwyd a diod o ansawdd uchel sy’n cynnig gwerth am arian wedi ei weini ar amser gan staff effeithlon a chwrtais, hyn oll mewn lleoliad cyfforddus a chyfeillgar, a gynhelir yn dda.

IIP Logo   Hospitality Assured Logo   GTBSWalesSilver   Croesologo

Manylion cyswllt

Prifysgol Cymru Gregynog
Tregynon
Ger y Drenewydd
Powys
SY16 3PW
Ffôn +44 (0)1686 650224

Ymddiriedolaeth Gregynog

Agor meddyliau i fwynhau celfyddydau a diwylliant yng nghalon cefn gwlad canolbarth Cymru

Gwahoddir ceisiadau am rôl Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr ar gyfer yr elusen gyffrous newydd hon.

am ragor o wybodaeth.