Arlwyo

Yng Ngregynog rydym ni’n ymfalchïo yn ein bwyd cartref, sy’n cynnwys cynnyrch lleol Cymreig lle bo’n bosibl.

Mae Ystafell ysblennydd Blaenau gyda’i phaneli derw yn lleoliad delfrydol ar gyfer derbyniadau a phartïon llai, a Neuadd Gregynog Cafwyd croeso yma ers canrifoedd. Gregynog Llety gall yr Ystafell Fwyta ddarparu ar gyfer hyd at 100 o bobl. Gellir defnyddio’r Ystafell Gerddoriaeth ar gyfer neithiorau, dawnsfeydd, gwleddoedd a dathliadau eraill, ar gyfer hyd at 100 o bobl mewn cinio ffurfiol a hyd at 180 mewn bwffe neu dderbyniad.                           

 newcamera045

Mae gennym amrywiaeth eang o fwydlenni a gallwn greu’r rhain yn arbennig yn ôl anghenion ein cwsmeriaid. Os hoffech chi gael cwningen organig o’r ystad mewn seidr, dyw hynny ddim yn broblem!!

Enghraifft o Fwydlen Cinio Nos:

 • Tarte Tatin Nionyn wedi’i Rostio gyda Chaws Gafr
 • Eog wedi’i Fygu gyda Slaw Ffenigl a Salsa Pupur
 • Gazpacho gyda Chrwtonau Parmesan a Basil                                                           ~~~~~~~    
 • Draenog y Môr wedi’i Ffrio ar Fresych Siampaen, Tatws Hufennog a Pancetta                                                       
 • Rhesel o Gig Oen Provencal gyda Cous Cous Tomato a Pherlysiau a Jus Gwin Coch                        
 • Jus Stecen Sirloin gyda Madarch Rhost, Pomme Pomme Neuf a Berw’r Dŵr Risotto                                               
 • Cennin a Thatws gyda Chaws Glas Pasta Tagliatelle gyda Thomatos Ffres a Chaws Ricotta    
 • Twmplenni Llysiau Rhost gyda Saws Persli              
  ~~~~~~~                                                                       
 • Parseli Banana a Siocled mewn Crwst Ffilo gyda Dip Fanila a Tsili Melys                                                    
 • Tarten Cnau Ffrengig gyda Hufen Iâ Fanila ac Aeron Ffres                       
 • Cacen Gaws Mango wedi’i Garameleiddio a Mascarpone

"Roedd y bwyd yn rhyfeddol. Lle gwych i dreulio’r penwythnos. Byddwn ni’n bendant yn dod yn ôl"

Gellir trefnu cyfarfodydd brecwast a phecynnau cinio hefyd.

Mae gan Gregynog drwydded diodydd lawn a wine list. Gellir darparu gwasanaeth diodydd yn y lolfeydd ar ôl y pryd bwyd drwy drefniant, yn hytrach na defnyddio’r bar seler bywiog.

Gofynion Dietegol

Gall ein cogyddion arlwyo ar gyfer feganiaid ac anghenion dietegol eraill a byddent yn falch i drafod unrhyw ofynion a allai fod gennych.

“Bwyd rhagorol, amgylchedd gwych, staff hyfryd, gwasanaeth ardderchog. Diolch yn fawr iawn unwaith eto.''