Ysgoloriaeth i Fyfyriwr o Aberfan

Wedi ei bostio ar 21 Mai 2013
Hannah Minney

Mae’n bleser gan y Brifysgol gyhoeddi mai enillydd Ysgoloriaeth Aberfan Prifysgol Cymru eleni yw Hannah Minney.

Ym 1968, ymddiriedodd Cymdeithas Gymraeg San Fransisco gronfa goffa i Brifysgol Cymru er cof am y plant a fu farw yn nhrychineb glofaol Aberfan. Ddwy flynedd ynghynt lladdwyd 116 o blant ysgol pan lithrodd tomen rwbel pwll glo ar Ysgol Gynradd Pantglas yn Aberfan, yng nghanol gwersi’r bore. Er mai pentref bach yng Nghwm Merthyr oedd Aberfan, denodd y trasiedi gydymdeimlad pobl o bedwar ban byd.

Mae’r ysgoloriaeth bellach yn fodd i annog a chynorthwyo myfyrwyr o Aberfan a’r ardal gyfagos yn y cwm i ddilyn addysg uwch.

Bydd Hannah, sydd ar hyn o bryd yn astudio am radd mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd, yn derbyn £1,500 i’w chynorthwyo drwy gam nesaf ei hastudiaethau.

Gan sôn am yr hyn mae derbyn yr ysgoloriaeth hon eleni yn ei olygu iddi, dywedodd Hannah:

“Fel enillydd y dyfarniad hwn, byddaf yn ei ddefnyddio i helpu i dalu fy nghostau byw yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol. Mae’r dyfarniad wedi rhoi hyder i mi ddatblygu yn y brifysgol drwy allu prynu deunydd newydd i helpu fy astudiaethau.”

Dyfernir yr ysgoloriaeth bob blwyddyn gan Brifysgol Cymru i unigolyn ifanc o oed ysgol yr oedd ei rieni’n byw yn Aberfan ar adeg y trychineb, neu unigolyn o’r un oed sy’n byw ym Merthyr.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Ysgoloriaeth, ewch i www.cymru.ac.uk/scholarships

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori