I'r rheini sy'n gallu gwneud AC addysgu

Wedi ei bostio ar 9 Hydref 2009

Seminar

Er i Brifysgol Cymru gael ei sefydlu i gynnig cyfleoedd i ddatblygu’n academaidd ac yn ddeallusol o fewn Cymru, mae wedi ehangu'r genhadaeth hon i gynnig cyfleoedd tebyg i gymuned fyd-eang o fyfyrwyr. Fel y dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Nigel Palastanga, “mae graddfa ac amrywiaeth cymuned myfyrwyr Prifysgol Cymru yn golygu fod rhaid i ddysgu ac addysgu fod yn greiddiol i'r hyn a wnawn. Mae'n briodol ac yn addas fod y Brifysgol yn gwobrwyo arferion da yn y maes hwn gan geisio sicrhau fod hyn yn cael ei rannu ar draws ei rhwydwaith a thu hwnt.”

Mae'r Brifysgol felly yn falch iawn i gyhoeddi lansio cynllun Cymrodoriaethau Addysgu PC, i wobrwyo a dathlu gwaith rhagorol ei staff wrth iddynt gyflenwi profiad dysgu o ansawdd i fyfyrwyr PC. Er bod teitl y cynllun hwn yn tynnu sylw at arferion addysgu, mae'r cynllun hefyd yn cydnabod yr ystod o weithgareddau cefnogol sy'n cyfrannu at ansawdd profiad dysgu'r myfyrwyr.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf (fydd hefyd yn gweithredu fel prawf) bydd y cynllun yn dyfarnu chwe chymrodoriaeth o £5,000, gyda thri dyfarniad i staff cymwys mewn Sefydliadau Partner Cynghrair PC a thri i staff cymwys mewn Sefydliadau Partner Cydweithredol PC. Dyddiad cau derbyn ceisiadau am gymrodoriaeth yw 7 Rhagfyr 2009.

Am wybodaeth lawn am y broses ymgeisio, gan gynnwys y ffurflen gais, cysylltwch â'r Swyddfa Academaidd .  

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori