Cyfle i ennill Bwrsariaeth Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 9 Ebrill 2010
Aspectbeach

Y rhwystr pennaf i ddarpar fyfyrwyr yw costau addysg uwch. Oherwydd hyn, gall eich breuddwydion o ddechrau ar yrfa academaidd fod yn anodd i'w gwireddu. Ond na phoener. Mae Prifysgol Cymru yn cynnig bwrsariaethau i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau gradd sydd yn cael eu dilysu yn ein canolfannau cydweithredol. Bydd y rhai ohonoch sy'n llwyddo i dderbyn bwrsariaeth, yn medru talu am eich ffioedd astudio naill ai'n rannol neu'n llawn diolch i'r rhodd ariannol hwn.

Bydd y bwrsariaeth ei hun yn rhedeg am gyfnod o flwyddyn ac mae yna opsiwn i chi i geisio am gymorth pellach yn eich hail neu drydedd flwyddyn. Bydd yr arian yn cael ei roi yn flynyddol, gan Brifysgol Cymru, ar gymhelliad ein Bwrdd Dilysu Bwrsariaethau.

Felly, os hoffech chi astudio yn Sweden neu Singapore, yn y Deyrnas Unedig neu Denmarc, neu hyd yn oed sefydliad yn eich cartref wlad, gallai'r bwrsariaeth yma eich helpu i wireddu'ch uchelgeision academaidd a sichrau eich huchelgais o ennill gradd safonol o Brifysgol Cymru.

I weld os ydych chi'n medru gwneud cais am fwrsariaeth ewch i:

http://www.wales.ac.uk/en/InstitutionsAndCourses/Institutions.aspx

Am fwy o wybodaeth am sut i wneud cais ewch i:

http://www.wales.ac.uk/en/Scholarships/ScholarshipRecords/ValidationBursary.aspx

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori