Myfyrwyr Prifysgol Cymru yn dathlu'r graddio cyntaf yn y Parexel Akademie, Berlin

Wedi ei bostio ar 20 Mai 2011
parexel

Graddedigion Parexel Akademie 2011

Yn ddiweddar dathlodd y PAREXEL Akademie, Berlin, eu cohort cyntaf erioed o raddedigion Prifysgol Cymru i gwblhau eu hastudiaethau BSc mewn Ymchwil Clinigol yn llwyddiannus.

Yn bresennol yn y dathlu roedd Dr Roger Marshall, cynrychiolydd Prifysgol Cymru a Safonwr, yn ogystal â phwysigion diwydiant fferyllol yr Almaen a staff academaidd y Parexel Akademie.

Roedd y dathlu dan ofal Dr Heidrun Bruchmann, Cyfarwyddwr yr Akademie, a siaradodd yn ei anerchiad am ei hoffter mawr o’r myfyrwyr yr oedd wedi’u llywio a phoeni amdanynt drwy gydol eu hastudiaethau.

Siaradodd cynrychiolwyr y dosbarth Anne Koester a Cédric Lingfeld yn gynnes am y cwrs a’i ddylanwad ar eu datblygiad:

“Rydym ni’n falch o fod yn rhan o rywbeth newydd, heriol a chyffrous. Hoffem ddiolch i’r staff am y gefnogaeth rydym ni wedi’i derbyn ac am ein helpu ni i ddatblygu’n bobl broffesiynol â gwybodaeth gadarn am ymchwil clinigol.”

Cydnabu Dr Ulf Schneider (Uwch Ddirprwy-Lywydd a Phrif Weithredwr PAREXEL) waith caled ac ymroddiad yr holl dîm a dymunodd yrfaoedd hir a llwyddiannus i’r myfyrwyr.

Cytunodd pawb oedd yn bresennol ar y dydd iddo fod yn achlysur arbennig oedd yn dathlu cyflawni gwaith aruthrol gan y staff a’r myfyrwyr.

Mae Parexel Akademie yn ddarparwr addysg a hyfforddiant blaenllaw yn yr Almaen ar gyfer y diwydiant biofferyllol ym maes ymchwil clinigol.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth am Parexel Akademie: www.parexel-akademie.de/english

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk
 
I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori