Y Brifysgol yn gwahodd adborth gan fyfyrwyr wrth lansio Arolwg Myfyrwyr 2011

Wedi ei bostio ar 8 Ebrill 2011
Mae Prifysgol Cymru yn gwahodd ei myfyrwyr i roi adborth iddi ar eu profiad wrth astudio, drwy gwblhau Arolwg Myfyrwyr 2011.

Mae gan bob myfyriwr sydd ar gwrs wedi ei ddilysu hawl i lanw'r holiadur, ac mae ar gael yn Saesneg, Sbaeneg a Tsieniaidd. Gellir ei lanw ar-lein ar www.wales.ac.uk/studentsurvey. Rhaid cwblhau a dychwelyd yr arolwg erbyn 10 Mehefin 2011.

Dywedodd Samantha Evans, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dilysu PC: "Mae'r arolwg yn ffordd wych i fyfyrwyr gael dweud eu dweud am eu profiad o astudio gyda ni. Gyda'u hadborth nhw, byddwn yn gallu gwella'r gwasanaethau yr ydyn ni'n eu cynnig i fyfyrwyr.”

Roedd canlyniadau arolwg y llynedd yn awgrymu bod myfyrwyr am weld mwy o ffyrdd i gyfathrebu gyda'r Brifysgol. O ganlyniad, mae'r Brifysgol wedi apwyntio Criw Cyswllt Myfyrwyr, sydd wrthi bellach yn datblygu ymglymiad myfyrwyr a sicrhau bod myfyrwyr yn cael y profiad gorau posibl yn y Brifysgol.

Roedd myfyrwyr hefyd yn teimlo bod angen rhwydwaith Alumni cryfach ac mae Swyddog Alumni bellach wedi ei apwyntio i greu rhwydweithiau gyda graddedigion o Brifysgol Cymru ar hyd a lled y byd.

I gwblhau Arolwg Myfyrwyr Prifysgol Cymru, 2011, ewch i www.wales.ac.uk/studentsurvey.  
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori