Boddhad Cyffredinol

Wedi ei bostio ar 21 Mehefin 2010
WNSUniversityIntGraduation147

Graddedigion foddlon

Ar ôl derbyn canlyniadau Arolwg Myfyrwyr 2010, rydym ni’n falch iawn i adrodd fod Prifysgol Cymru wedi derbyn adborth cadarnhaol iawn ar bob agwedd o’i sefydliad. Roedd yr arolwg wedi’i gynllunio i gynnig cyfle i fyfyrwyr Prifysgol Cymru ym mhedwar ban byd fynegi eu barn ar faterion yn amrywio o addysgu i gefnogaeth academaidd. Cafwyd ymateb cadarnhaol gan dros 2000+ o fyfyrwyr yn yr arolwg i nifer o ddatganiadau am wasanaethau’r Brifysgol, a gafodd eu mesur drwy atebion amlddewis - gyda’r holl ymatebion yn amrywio o ‘Cytuno’ i ‘Cytuno’n Gryf’. Ymhlith rhai o’r ystadegau mwyaf trawiadol, cytunodd 89% o fyfyrwyr bod eu cwrs Prifysgol Cymru wedi helpu i gyflwyno eu hunain gydag hyder, teimlai dros 87% fod meddu ar radd Prifysgol Cymru yn mynd i fod o fudd iddynt, tra bod 79% yn cytuno’n gryf fod eu sgiliau cyfathrebu wedi gwella’n sylweddol ers ymgymryd â’u cwrs. Y gobaith yw y bydd arolwg y flwyddyn nesaf yn denu ymateb mwy fyth ac y bydd y lefelau o foddhad hyd yn oed yn uwch.

I weld Arolwg Myfyrwyr 2010, cliciwch ar y ddolen isod:

http://www.wales.ac.uk/en/Study/StudentSurvey2010AnalysisofResponses.aspx
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori