Newid i drefniadau oherwydd Tywydd Gwael

Wedi ei bostio ar 4 Ionawr 2010
snow

Cynhadledd Safonwyr Prifysgol Cymru

Oherwydd y problemau ag achoswyd gan y tywydd gwael ar hyn o bryd, mae’r Gynhadledd Safonwyr Prifysgol Cymru a oedd i’w gynnal ar Ddydd Iau, 7 Ionawr wedi ei gohirio. Bydd dyddiad newydd ar gyfer y gynhadledd yn cael ei drefnu cyn gynted ag sy’n bosibl.

Cynhadledd Staff Gweinyddol Addysg Uwch Cymru

Oherwydd y tywydd gwael, mae Cynhadledd Staff Gweinyddol Addysg Uwch Cymru 2010 yng Ngwesty’r Metropole yn Llandrindod, Powys, wedi ei gohirio. Fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi y dyddiad newydd ar gyfer y Gynhadledd yn y man.

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori