Llwyddiant mewn Arloesi

Wedi ei bostio ar 21 Rhagfyr 2009
QianWeiSheng

Qian Wei Sheng yn y Seremoni Wobrwyo

Daeth Qian Wei Sheng, sy’n astudio am MBA Prifysgol Cymru yn Athrofa Ymchwil Prifysgol Tsinghua yn Shenzhen, Tsieina, yn ail yng Nghystadleuaeth Arloesi ac Entrepreneuriaeth gyntaf Tsieina (Shenzhen), y cyhoeddwyd ei chanlyniadau’n ddiweddar.  Curodd ei brosiect ar gyfer y gystadleuaeth – ar System Hydreiddedd Ffyrdd Ecolegol – dros 20,000 o ymdrechion eraill yn y rowndiau cyntaf a chyn-derfynol i ddod yn ail i’r prif enillydd.

Roedd y gystadleuaeth, a drefnwyd gan Swyddfa Ddinesig Shenzhen dros Wyddoniaeth, Technoleg a Gwybodaeth a Chymdeithas Entrepreneuriaid Technolegol Tsieina, yn agored i brosiectau gan unigolion a grwpiau, ac roedd hanner cant o wobrau ar gael o gronfa wobrwyo gwerth hyd at 30 miliwn yuan (4.38 miliwn $UDA). Gyda’r bwriad o hybu arloesi, annog ymchwilwyr gwyddonol i ddechrau busnesau a meithrin ffyrdd archdechnolegol newydd o feddwl, mae’r gystadleuaeth i’w chynnal yn flynyddol.

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori