Cynghrair Strategol â Choleg yr Iesu Rhydychen ym maes Astudiaethau Celtaidd

Wedi ei bostio ar 14 Rhagfyr 2018
UW Roundel

Astudiaethau Celtaidd

Cynghrair Strategol â Choleg yr Iesu Rhydychen ym maes Astudiaethau Celtaidd

Cyhoeddodd Cynghorau Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bod y ddwy brifysgol yn cydweithio gyda Choleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen, fel rhan o gynghrair strategol er mwyn meithrin cyfleoedd newydd i hyrwyddo Astudiaethau Celtaidd a Chymreig.

Gan adeiladu ar waith ac arbenigedd Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Geiriadur Prifysgol Cymru a Chyfadran y Dyniaethau yn y Drindod Dewi Sant yn Llambed, bydd hyn yn ddatblygiad strategol dros gyfnod o bum mlynedd a fydd hyrwyddo ymchwil ac addysgu ar lefel rhyngwladol. 

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor “Cydnabyddir Cadair Gelteg Syr John Rhys fel cyrchfan o bwys ar gyfer ysgolheictod Celtaidd ar draws y byd. Y mae hyn yn gyfle arbennig i ail-sefydlu’r Gadair hanesyddol hon gan adeiladu ar y traddodiad maith sydd wedi bodoli rhwng Cymru a Choleg yr Iesu ym maes Celteg ac Astudiaethau Cymreig.  

“Mae ein cydweithrediad â Choleg yr Iesu yn cynnig cyfle unigryw inni adeiladu perthynas academaidd rhwng y sefydliadau er budd Astudiaethau Celtaidd a’r Gymraeg a hynny ar y lefel rhyngwladol uchaf”, ychwanegodd.

Dywedodd Dr Mark Williams, darlithydd ym maes Celteg yng Ngholeg yr Iesu “Dyma’r gadair Astudiaethau Celtaidd hynaf yn y byd. Ar hyn o bryd mae'n bosib astudio Cymraeg yng Nghymru, y Wyddeleg yn Iwerddon a Gaeleg Yr Alban yn Yr Alban - ond dim ond yn fan hyn ac yng Nghaergrawnt, yn Lloegr, mae posib astudio'r holl ieithoedd gyda'i gilydd. Mae’r adnoddau fan hyn yn gyfoethog iawn. Mae gynnon ni Lyfr Coch Hergest a dwy lyfrgell sy'n llawn”.

Aeth Coleg yr Iesu ati i ail-sefydlu’r gadair hanesyddol a enwid ar ôl y cymro amryddawn Syr John Rhys a oedd yn Athro Celteg cyntaf Prifysgol Rhydychen yn 1877.  Yn dilyn ymgyrch helaeth, cyhoeddodd y Coleg ei fod wedi cyrraedd ei nod o ariannu’r Gadair. Gwelodd Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant y cyfle o adeiladu ar gynsail academaidd ac ysgolheictod y ddwy Brifysgol ym maes Astudiaethau Celtaidd a Chymraeg.  “Mae gan y ddwy Brifysgol gyfoeth o adnoddau ac arbenigedd yn y meysydd hyn a bydd y gynghrair strategol rhwng y Prifysgolion a Choleg yr Iesu yn gyfle inni symud ymlaen â’n cynllun academaidd a fydd yn cynnwys datblygu meysydd addysgu, cryfhau ysgolheictod ac  ymchwil” ychwanegodd yr Athro Hughes.

 

  

  

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori