Myfyrwyr Prifysgol Cymru ar Ymweliad Brenhinol

Wedi ei bostio ar 10 Chwefror 2010
HRHdebraanncollins

Tywysog Cymru yn cwrdd â Debra Ann Collins, myfyrwraig ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe

Aeth pedwar ar hugain o fyfyrwyr Prifysgol Cymru ar Ymweliad Brenhinol â phreswylfa EUB Tywysog Cymru yng Ngorllewin Cymru, Llwynywermod, Dydd Llun (8 Chwefror 2010).

Tywysog Cymru yw Canghellor y Brifysgol ac er mwyn cynnal ei gysylltiadau clos â’r sefydliad a’i fyfyrwyr, mae’n estyn gwahoddiad blynyddol i fyfyrwyr Prifysgol Cymru ymweld â’i breswylfa Gymreig ger Myddfai, Llanymddyfri. Mae Ei Uchelder Brenhinol yn ymddiddori’n fawr yn astudiaethau a dyheadau myfyrwyr y Brifysgol.

Mae Llwynywermod, yng nghanol y bryniau i’r gogledd o Fannau Brycheiniog, gyda golygfeydd ysblennydd ar draws yr ystâd 192 erw a chefn gwlad ehangach Sir Gaerfyrddin, wedi’i osod mewn parc hanesyddol rhestredig. Dyma breswylfa swyddogol Tywysog Cymru a Duges Cernyw yng Nghymru.

Oherwydd tywydd gwael, bu’n rhaid gohirio ymweliad 2009, felly eleni daeth nifer dda o fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer graddau Prifysgol Cymru mewn sefydliadau ledled y wlad i’r digwyddiad.

Bob blwyddyn mae Prifysgolion yng Nghymru sy’n cynnig ein graddau yn enwebu myfyrwyr i gyfarfod â’r Canghellor. Eleni daeth myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr; Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan; Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin; Prifysgol Fetropolitan Abertawe; Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC) a hefyd myfyrwyr o Brifysgolion Bangor, Abertawe ac Aberystwyth sy’n astudio ar gyfer graddau Prifysgol Cymru.

Ymysg y myfyrwyr a ddaeth i fwynhau’r achlysur brenhinol roedd darpar wneuthurwyr ffilm, seicolegwyr a ffisegwyr. A hithau yn ei blwyddyn olaf yn astudio am radd BSc ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam dywedodd Rhiannon Dafydd:

“Rwyf i wrth fy modd yn cael bod yn rhan o ymweliad Prifysgol Cymru â Llwynywermod ac mae’r cyfle i gyfarfod â’r Tywysog ei hun yn ffantastig! Roedd ganddo ddiddordeb mawr i ddysgu amdanom ni. Mae hwn yn brofiad bythgofiadwy.”

Ychwanegodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Marc Clement:

“Mae Ei Uchelder Brenhinol, fel Canghellor y Brifysgol, yn cymryd diddordeb byw yn ein holl weithgareddau, ac rydym yn falch iawn fod ein myfyrwyr yn cael y cyfle hwn i ymweld ag e yn ei gartref yng Nghymru. Mae’r myfyrwyr i gyd wedi mwynhau cyfarfod ag e i siarad am eu hastudiaethau a’u profiadau ym Mhrifysgol Cymru.”

/Diwedd

I gael gwybodaeth i’r Wasg a’r Cyfryngau, cysyllter â Joanna Davies, Pennaeth Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: cyfryngau@cymru.ac.uk Ffôn: 07534 228754

www.wales.ac.uk   

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori